cs

2. 12. 2023, 17.00, Plzeň Kostel Nanebevzetí Panny Marie Závěrečný koncert XI. ročníku Festivalu Procházky Uměním Koncert pod záštitou Jeho Eminence Biskupa Tomáše Holuba

Interpreti:

Jitka Hosprová - viola​

Martina Kociánová - mezzosoprán

Světlana Tvrzická - sbormistr

Vít Aschenbrenner - varhany

Kühnův dětský sbor

Program:

A. Vivaldi,

​G. Caccini

W. A. Mozart,

M. L. Lightfoot,

K. Jenkins,

M. Leontovič,

R. Linhart,

Jiří Teml

0,00 Kč