de

6. 7. 2024 Březín 18:00 /Kostel sv. Bartoloměje/ ,,Duo Teres" a Justin Svoboda

,,Duo Teres" a Justin Svoboda

  Lucia Fulka Kopsová - housle

 Tomáš Honěk - kytara.

 Jitka Hosprová - viola


Procházky uměním do svého cyklu zařadili mladý soubor Duo Teres, jež se velmi sympaticky etabluje na hudební scéně originálními skladbami českých skladatelů. Kostel sv. Bartoloměje v Březíně již navštívila celá řada významných hudebních osobností, prostor barokní lodě je velmi oblíbený a ideální pro komorní soubory. Sbírka XI. ročníku festivalu byla věnována na podporu opravy místních varhan, které jsou desítky let mimo provoz. Koncert je v cyklu.,, Ve stopách pánů z Kokořova". Příběch Kokořovců zpracovaný Ph.Dr Janem Štěpánkem přednese český herec a moderátor Justin Svoboda.

 

Program:

Jan Novák - Sonata Serenata

Antonín Tučapský - Duo Concertante

Lukáš Hurník - Conversations

Ondřej Kukal - Kytaroviolino op. 41

Matej Benko - Strangers

450,00 Kč