cs

                       Pan David Železný

Jitka Hosprová - Maurizio Sciarretta

2. března v 14:30 · Přátelé s velkým zármutkem jsem procházela společný úsek života s báječným člověkem Davidem Železným, který nás bohužel v těchto dnech opustil. Výjimečný znalec umění, hudby, houslařského umění a mecenáš, který byl v pozadí, ale bez jehož podpory by vybraní čeští talentovaní houslisté stěží mohli nastartovat svoji uměleckou dráhu. V roce 2019 jsme se dohodli na spolupráci v podpoře českých talentů. Vyhledala jsem a oslovila talentované české houslisty a společně s Davidem Železným a prof. Maurizio Sciarretta začali s letními mistrovskými kurzy, které i v době Covidu pokračovali on- line lekcemi. Dalším krokem byla půlroční stáž v Italské Imole, kde Daniel Matějča a Roman Červinka opět díky podpoře Davida Železného studovali pod vedením nejen prof. Sciarretty, ale také pod vedením světové houslové legendy Borise Belkina. Dalším krokem mělo být pozvání legendárního houslového pedagoga Zachara Brona do Prahy, aby předal své znalosti českým talentům. Bohužel tento plán společně již neuskutečníme.Galerie Čermák-Eisenkraft byla skvělým a tvůrčím zázemím pro rozvoj mladých talentů. David Železný a nadace Milénium, za 4 roky významně podpořili houslisty Daniela Matějču, Eduarda Kollerta, Richarda Kollerta, Romana Červinku, Milana Kostelence, Gabrielu Matějčovou, Jiřího Štrunce. Davide děkujeme a odpočívej v pokoji, budeme pokračovat, ale teď je zde ještě velký zármutek Tvoji Jitka a Maurizio.