3. 12. 2023, 18.00 Plzeň           Závěrečný koncert Festivalu  

/Kostel Nanebevzetí Panny Marie/

Koncert pod záštitou Jeho Eminence Biskupa Tomáše Holuba

 Interpreti:

Jitka Hosprová - viola​

Martina Kociánová -  mezzosoprán                                

Světlana Tvrzická  sbormistr  

Kühnův dětský sbor


Program: 

A. Vivaldi,

​G. Caccini

W. A. Mozart,

M. L. Lightfoot,

K. Jenkins,

M. Leontovič,

R. Linhart,

Jiří Teml