it

26.8.2023, 18.00  Dolní Bělá   

  /Kostel Povýšení svatého Kříže/                                                                                ,, In modo camerale"                                                                                          

Koncert pod záštitou Mgr. Martina Karlovce, starosty obce Dolní Bělá.


Interpreti: 

In modo camerale

Jana Brožková - hoboj

Ludmila Peterková - klarinet

Jaroslav Kubita - fagot


Program: 

Paul Peuerl: Tři taneční věty pro hoboj, klarinet a fagot

Rebecca Clarke: Duo pro violu a klarinet

Joseph Haydn: Trio G dur

L. van Beethoven: Variace na téma "La ci darem" z Mozartovy opery Don Giovanni

W. A. Mozart: Divertimento č. 3 B dur K 439


V akusticky příhodném prostoru pro komorní hudbu – v kostele Povýšení sv. Kříže v Dolní Bělé z roku 1822 - se dalším festivalovým večerem představí originální český soubor In modo camerale. Brilantní interpretky na dechové nástroje první hobojistku České filharmonie Janu Brožkovou a sólo klarinetistku Ludmilu Peterkovou doplňuje vynikající fagotista Jaroslav Kubita. Program opřen o vídeňské klasiky se prolíná z dobou vzniku kostela a zároveň zániku zámku Bělá.