it

HUDEBNÍ FESTIVAL

S PRVNÍ DÁMOU ČESKÉ VIOLY JITKOU HOSPROVOU

Procházky uměním je od svého založení koncipován jako cyklus koncertů, který propojuje různé druhy umění a přibližuje tak publiku významné, umělecké, historické i kulturní události míst a lokací, ve kterých se odehrává. Multižánrovost, kdy výjimečné lokace inspirují hudební menu a naopak, vyčleňuje Procházky uměním z běžné koncertní nabídky. Spojení na projektu s exkluzivními lokacemi disponuje potenciálem představit připravený program v netradičním prostředí, lákavým nejen pro návštěvníky, ale také pro samotné vystupující české i zahraniční provenience.

Druhou červenou nití, která se vine festivalovou dramaturgií, je představit publiku violu, jako výrazný, i když tu a tam neprávem opomíjený hudební nástroj, zasazený do mnoha, tu a tam i výrazně odlišných, až experimentálních poloh.

 Cíle projektu

Záměrem hudebního cyklu Procházky uměním je především vytvoření stabilního uměleckého zázemí pro potřeby moderního evropského kulturního člověka 21. století. Procházky uměním přináší originální hudební dramaturgie, které posunují představy o klasické hudbě a podporují získání zájmu o klasickou hudbu netradičními přesahy do vizuálního umění nebo spojení s výjimečným architektonickým prostředím. Naším posláním je zpřístupnit klasickou hudbu širší veřejnosti atraktivní formou, plně využít nové komunikační prostředky v rámci propagace a rozvinout potenciál vizuálního přenosu koncertů díky sociálním sítím.

 Plánovaná dramaturgie XI. Procházek uměním

Významným přínosem plánovaného desátého cyklu projektu je identifikace návštěvníků festivalových večerů s místem a uměleckým prostředím a chápání umění daného místa v širších souvislostech. Jde svým způsobem o edukaci publika v rámci několika vrstev umění. Hudební program a výběr interpretů je koncipován s ohledem na místo konání. Viola jako propojující nástroj všech večerů je stabilní hudební součástí festivalu. Jde o propagaci nástroje, který má bohatou literaturu a právě díky projektu Procházky uměním dostává prostor promluvit v zajímavých a originálních dramaturgiích k posluchačům.


Festival poukazuje na historickou bohatost lokací a navazuje tak na dávné umělecké aktivity, které propojuje se potřebami kulturního člověka 21. století. Zároveň prezentuje hudební směry v kontextu s lokací a také prezentuje soudobou českou tvorbu v rámci hudební dramaturgie opřené o historické souvislosti objektů.

                Přežije-li kultura, přežije národ!          

                           JUDR. JAN  VIKTOR  MLÁDEK