11.5.2023, 19:30 Prague Chateau -Trója  Bohemia Luxembourg trio

    Interpreti:

Bohemia Luxembourg Trio

K. Englichová - harfa

J. Hosprová - viola

C. Jans /LUX - flétna

Jan Šťastný - text


Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Trio Sonata KV 423

Arnold Bax - Elegia trio for Flute, Viola and Harp

Claude Debussy: Sonate pour flute, alto et harpe

André Jolivet: Petite suite pour flute, alto et harpe


Další pražská Procházka uměním představí projekt mezinárodního souboru Tria Bohemia -Luxembourge, jehož spojení vzniklo nejen spontánním zájmem o komorní hudbu, ale také s odkazem na společné historické propojení území z dob XIV. století, kdy oběma zemím vládl rod Lucemburků. Pořad Vita Caroli představuje text Karla IV., jenž byl sepsán římským císařem a nejvýznamnějším českým panovníkem jako poselství pro další generace. Tento pořad bude premiérově představen ve festivalové řadě pražskému publiku a zasazen do gotického prostředí Domu U Kamenného zvonu a historicky se tak propojí s dobou svého vzniku a osudem rodu Luxemburgů. Neméně významná je i hudební část Vita Caroli, kdy zazní významná komorní díla Sonáta C. Debussyho jedno z posledních opusových skladatelových děl a také málo hraná Elegia romantického skladatele Arnolda Baxe. Soubor představí velmi zdařilou úpravu pro trio slavného Dua No1. W.A.Mozarta a hravou neoklasicistní Petit suit Andrého Joliveta.