fr

17. 9. 2024 Praha 19:00 /Trojský zámek/ ,,La Follia“

Jitka Hosprová – viola
Jiří Sycha - 1. housle
Kristýna Hodinová - 2. housle
Jana Vavřínková – viola
Dalibor Pimek – violoncello
Filip Dvořák – cembalo

Program:

Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G major
Jan Antonín Benda: Grave
Jiří Sycha: Fantazie o přátelství a naději pro smyčcový kvartet
Original scottish Airs (Anonym)
Turlough O’Carolan: Irish Melodies
Arcangelo Corelli ,, La Follia” pro violu a smyčce
Vynikající mladý soubor Wranitzky Quintet je jedním z komorních těles, které se věnují dobové,
chceme-li poučené interpretaci barokní hudby. Ten se představí v rámci cyklu poprvé a zahájí společně s
Jitkou Hosprovou XII. ročník festivalu v prostorách Trojského zámku - pražského barokního skvostu.
Soubor se vedle barokní hudby nevyhýbá ani vlastní tvorbě a hudbě lidové. Veškeré podoby Wranitzky
Quintetu v originální dramaturgii s violou Jitky Hosprové přinese večer hudebně zajímavý a také
premiérový. Unikátní dramaturgie večera ,,La Follia” – italsky ,,bláznovství” nabídne různé hudební žánry
ale do Baroka, ze kterého dramaturgie vzejde se opět vrátí. Ve finále večera vyslechneme v české
premiéře slavnou Corelliho La Follia pro violu a orchestra.


Základní cena
0,00 Kč