ru

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci a příznivci festivalu Procházky Uměním s Jitkou Hosprovou, první dámou české violy,

rádi bychom Vás ujistili, že v souvislosti s nařízením týkajícím se zásad ochrany osobních údajů, zpracováváme a zacházíme s těmito daty s respektem a v souladu s tímto nařízením.

Přejeme Vám příjemné zážitky na našich koncertech se vstupenkami a dalšími službami, které pro Vás zajišťujeme.

MgA. Jitka Hosprová a tým Procházky Uměním, z. s.

Procházky Uměním z. s.

(sídlo a doručovací adresa Procházky uměním, z. s., MgA. Jtka Hosprová  IČ: 05564051 , se sídlem: Dolní Bělá, 6722152. Kontaktní místo ve věci osobních údajů pro subjekty údajů

popek@prochazkyumenim.cz

hosprova@prochazkyumenim.cz

reklamace@prochazkyumenim.cz  dále jen Procházky Uměním, z. s., provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží či služeb a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění zákonných povinností.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Stripe Technology - bezhotovostně on-line prostřednictvím platebního systému Stripe Technology Europe, Limited is an Irish limited company. Registered number: 0599050. Registered office: 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01H104
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

 

Procházky Uměním z. s. zpracovává v rámci svojí činnosti osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení").

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační a korespondenční adresa, identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy).

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

Uvedené osobní údaje budou zpracovány od provedení objednávky služby až do termínu čerpání služby a následně v plné podobě po dobu max 90 dnů, následně pak v nutném rozsahu po dobu max.10 let z důvodu plnění zákonných povinností.

Osobní údaje zpracovává Procházky Uměním z.s. jakožto správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé  platebního systému Stripe Technology Europe, Limited is an Irish limited company. Registered number: 0599050. Registered office: 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01H104

Procházky Uměním z.s. zpracovává osobní údaje, které nám sami svěříte a to z důvodu naplnění těchto účelů: poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční zprávy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Procházky Uměním z.s. ukládají obecně závazné právní předpisy.

Procházky Uměním z.s. zajišťuje dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Vaše práva v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů jsou:

Právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ovšem poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není bohužel možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany Procházky Uměním z.s.splnit.

Zpracováno: Prosinec 2023