de

23.5.2024  Praha /Trojský zámek/ 19:30 - Slavnostní zahajovací koncert

 ,,Pod šternberskou hvězdou"

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

Jitka Hosprová - viola

Barbora Munzarová - průvodní slovo

Jiří Kábát - viola

Program:
František Ignác Antonín Tůma (1704-1774)
Partita in d č. 9 pro smyčce a continuo
I. Andante, II. Presto, III. Arietta, IV. Menuet, V. Presto 

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Koncert pro dvě violy, smyčce a continuo TWV 52:G3
I. Avec douceur, II. Gaÿ, III. Largo, IV. Vivement 

Jan Václav Stamic (1717–1757)
Sinfonia č. 1 G dur "Manheimská"
I. Allegro, II. Larghetto, III. Presto 


Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento F dur KV 138/125c "Salzburg Symphony No. 3"
I. Allegro, II. Andante, III. Presto 

Johann Christian Bach (1735—1782) / Henry Casadesus (1879–1947)
Koncert c moll pro violu, smyčce a continuo
I. Allegro molto ma maestoso, II. Adagio molto espressivo, III. Allegro molto energico 

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004. Původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka (odtud název souboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. V premiéře provedl i řadu skladeb současných autorů.
Soubor je zván na významné domácí i zahraniční hudební festivaly, jeho koncerty vysílaly televizní i rozhlasové stanice, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní řady koncertů. Barocco sempre giovane spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s mladými umělci, laureáty významných mezinárodních soutěží, zejména s vítězi soutěží Pražského jara, soutěže Fritze Kreislera ve Vídni, královny Alžběty v Bruselu a Čajkovského soutěže v Moskvě.


30.5.2024  Plzeň -Velká Synagoga  19:00

 ,,Sukův komorní orchestr"

Teo Gertler- housle

Jitka Hosprová - viola 

Program:

Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro smyčcový orchestr

Viktor Kalabis: Tristium pro violu a smyčce

Zdeněk Lukáš: alle Cinque

Henry Wieniavsky: Variace Op. 15 pro housle a smyčce

Mimořádný slovenský houslový talent Teo Gertler má za sebou již celou řadu prestižních koncertů a vítězství v mezinárodních soutěžích. Vystupuje s profesionálními orchestry a po boku významných hudebních osobností. Jitka Hosprová jej představí premiérově v Plzni s významným českým souborem se kterým ji pojí letitá spolupráce. V programu bude věnován Roku České české hudby. 


1. 6. 2024 /18:00/ Plasy /Zámecká prelatura / Smetana 200

10:30 Koncert pro školy /Kostel Nanebevzetí panny Marie/

,, Pauline Metternich, mecenáška Bedřicha Smetany "

Alžběta Polášková - soprán

Jitka Hosprová - viola

Kateřina Englichová - harfa

Zdeňka Žádníková Volencová - herečka

Program:

Gabriel Fauré - ,, Apres un revé " - ,,Impromptu" pro harfu sólo

Bedřich Smetana: ,, Večerní Písně " pro soprán a harfu

Ernest Chausson: ,, Le temps des lilias" pro violu a harfu

B. Smetana/V. Trneček: ,,Vltava" pro harfu solo

Gilles Massenet: ,, Meditace " pro violu a harfu

Antonín Dvořák: ,, Cikánské písně " pro zpěv, violu a harfu


 Bedřich Smetana měl nejen silné vazby v Plzni, ale také v jejím okolí. V Plasích pobývající Pauline Metternichová byla nejen manželkou Richarda Metternicha, syna známého rakouského kancléře, ale především jednou z nejvlivnějších osobností tehdejšího kulturního života v habsburské monarchii. Málo známou skutečností je, že byla Smetanovou velkou příznivkyní a dokonce se pokusila o uvedení jeho opery Prodaná nevěsta v Paříži. V sále zámecké prelatury v Plasích zazní Smetanova hudba – cyklus ,,Večerní písně" v podání sólistky národního divadla, sopranistky Alžběty Poláškové a harfistky Kateřiny Englichové, která také zařadí Trnečkovu Fantazii na Smetanovu Vltavu. Program doplňují francouzští současníci B. Smetany a také písňový cyklus ,,Cikánské písně" A. Dvořáka. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha"


2. 6. 2024 10:30 Plzeň Západočeské Muzeum / Smetana 200

"České komorní matiné" 

Veronika Bóhmová – klavír

Miroslav Matějka - flétna

Bledar Zajmi - violoncello

Jitka Hosprová - viola

Program:

Jan Václav Tomášek: Tre ditirambi č. 2 E dur op. 65 pro klavír

Antonín Dvořák: Sonatina G dur op 100, B.120 (napsáno 1893 v Americe) (úprava pro flétnu a klavír)

Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně pro klavír (premiéra 6.7.1862 v Mladé Boleslavi

                                                                                                                                  Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír

                                                Bohuslav Martinů: Scherzo (Divertimento) pro flétnu a klavír (část ze Sextetu pro dechy a klavír

Dopolední koncert ,,České komorní matiné" je věnován oslavám Roku České Hudby/ Smetana 200.

V podání členů souboru Martinů Ensemble zazní hudba nejvýznamnějších českých skladatelů, kteří patří mezi vybrané osobnosti roku České hudby. Budeme tak moci vyslechnout zajímavá díla v podání skvělých interpretů    v novém festivalovém formátu - v dopoledním matiné.


4. 6. 2024  Praha 19:30

 Kostel sv. Michala v Jirchářích 

,,Hommáge à Paganini"

 Jitka Hosprová - viola

 Maurizio Sciarretta ITA- housle 

 Lubomír Brabec – kytara

Program:

Nicolo Paganini – Sonáta pro housle a kytaru e moll

Alessandro Rolla - Grand Duo pro housle a violu

Nicolo Paganini - Sonáta pro kytaru A dur

Henry Wieuxtemps - ,,Pocta Paganinimu" Capriccio c moll pro violu solo

                                                                                                             Nicolo Paganini - La campanella, Cantabile

                                                                                                                                           - Ghiribizzi per chitarra No 1.

                                                                                                                                            - Sonata per La Grand viola Op.35

Celý hudební svět inspirován osobností první hudební ,,rockstar" Nicolem Paganinim. 242 let od narození tohoto hudebního mága stále obdivujeme hudbu vynikajícího houslisty, violisty, kytaristy a skladatele v jedné osobě. Večer věnovaný jeho hudbě a autorům, kteří byli s jeho životem úzce spjati je po právu nazván ,,Pocta Paganinimu". Přítomnost italského houslového virtuóza Maurizia Sciarretty ve spojení s českým kytarovým virtuózem Lubomírem Brabcem a samozřejmě violou Jitky Hosprové nabídne originální večer, kde zazní všechny nástroje, které Paganini více než mistrovsky ovládal a miloval.  


13.6. 2024 /19:00/Plzeň 19:00 /Korandův sbor/ Smetana 200

Pavel Kohout - varhany

Jitka Hosprová - viola

Program:

Johann Sebastian Bach: Sinfonia "Wir danken Dir, Gott" BWV 29 (varhanní úprava A. Guilmant)

J. S. Bach - Zoltán Kodály: Fantasia Cromatica d moll, BWV 903 pro violu solo

Leoš Janáček: Varyto

Jiří Gemrot: Meditace pro violu a varhany

Sylvie Bodorová: ,,Dža More" /viola sólo/

Bedřich Smetana: Šest preludií pro varhany

Antonín Dvořák : Klid lesa, op. 68/5 (úprava pro violu a varhany Pavel Kohout)

Bedřich Smetana: Vltava ( z cyklu symf. básní Má vlast ) varhanní úprava Barbara Bannasch


Vynikající mezinárodně uznávaný varhaník Pavel Kohout připravil společně s Jitkou Hosprovou program k oslavám roku české hudby. Budeme tak moci v rámci cyklu vyslechnout Smetanovo ,,Šest preludií" a také symf. báseň Vltavu v úpravě Barbary Bannasch pro varhany. V rámci programu budou také uvedené skladby českých soudobých skladatelů a to v nově opraveném koncertním prostoru Korandova sboru. Ten nově nabízí zrekonstruované romantické varhany Karla Urbana z roku 1933 a tak bude možné tento koncertní a náročný program v cyklu koncertů uvést.


27. 6. 2024 Dolní Bělá 18:00

Kostel - Povýšení sv. Kříže  

Koncert pro děti 10:30

James Strauss/Aus - flétna

 Bronislava Klablenová - harfa

 Jitka Hosprová - viola

Program:

Joseph Martin Kraus: Sonáta pro flétnu a violu

Jan Křtitel Vaňhal: Sonatina C dur pro harfu sólo

Francois Devienne: Duo Concertant pro flétnu a violu, Op. 5 No.  

                                                                                                    Reynaldo Hahn: Romanesque                   

                                                                                Heitor Villa Lobo: O Canto do Cisne Negro

                                                                                       Edoardo Krieger: Brasiliana pro violu a harfu

                                                                               Jack Ibert: Deux Interludes

Pod panství kancléře Metternicha spadá také malebná obec Dolní Bělá. V místním kostele s mimořádně vhodnou akustikou pro komorní hudbu pravidelně vystupují špičkoví čeští umělci. Tento rok se představí spolu s českou harfistkou Bronislavou Klablenovou flétnista James Strauss z Vídně. Pochází však z Brazílie a tak zazní v rámci programu hudba z Vídně a také originální brazilská. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha".


29. 6. 2024 Kralovice  18:00

 /Kostel sv. Petra a Pavla / Smetana 200

 ,, Z mého života "       Koncert pro děti 10:30

Jitka Hosprová - viola a Zemlínský kvartet

Program:

Bedřich Smetana:

Kvartet č. 1. ,, Z mého života "

      Jaroslav Smolka: ,, Mlha sklíčenosti" fantazie na téma              B. Smetany pro violu sólo

Luboš Fišer: ,, Sonáta pro violu a smyčcové kvarteto"

Antonín Dvořák: ,, Smyčcový kvintet " Es dur Op 97

V Kralovickém kostele sv. Petra a Pavla - jednom z nejstarších kostelů regionu na území panství Metternichů - velkých obdivovatelů a podporovatelů Bedřicha Smetany, zazní Smetana v podání českého souboru Kvarteta Martinů. Program pojmenovaný podle slavného Smetanova díla rámují dva čeští hudební velikány. Zazní Smetanův slavný kvartet ,, Z mého života", který autor komponoval již hluchý a ve své předpremiéře interpretoval na violu Antonín Dvořák. Symbolicky o ,,viole" bude celý večer počínaje velkým sólem v kvartetu a dvěma violám je věnován i slavný Dvořákův Kvintet ES dur. Český muzikolog a skladatel Jaroslav Smolka zasvětil svůj badatelský život Bedřichu Smetanovi a vytvořil skladbu pro violu sólo na základě dochovaných fragmentů z nedokončené symfonické básně ,,Viola als Master". Skladatel ji nazval ,,Mlha sklíčenosti " vzhledem ke stavu mysli B. Smetany v poslední fázi života. Čtveřici českých skladatelů doplní Luboš Fišer a jeho originální skladba ,, Sonáta pro violu a smyčcový kvartet". Ta patří do repertoáru Jitky Hosprové a právem zazní ve společném programu věnovanému roku české hudby. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha"


6. 7. 2024  Březín 18:00

/ Kostel sv. Bartoloměje /

 ,,Duo Teres" a  Justin Svoboda

Lucia Fulka Kopsová - housle

Tomáš Honěk - kytara

Jitka Hosprová - viola

Program:

Jan Novák - Sonata Serenata

Antonín Tučapský - Duo Concertante

Lukáš Hurník - Conversations

Ondřej Kukal - Kytaroviolino op. 41

Matej Benko - Strangers

Procházky uměním do svého cyklu zařadili mladý soubor Duo Teres, jež se velmi sympaticky etabluje na hudební scéně originálními skladbami českých skladatelů. Kostel sv. Bartoloměje v Březíně již navštívila celá řada významných hudebních osobností, prostor barokní lodě je velmi oblíbený a ideální pro komorní soubory. Sbírka XI. ročníku festivalu byla věnována na podporu opravy místních varhan, které jsou desítky let mimo provoz. Koncert je v cyklu.,, Ve stopách pánů z Kokořova". Příběch Kokořovců zpracovaný Ph.Dr Janem Štěpánkem přednese český herec a moderátor Justin Svoboda.


26.7. 2024 Nečtiny /kaple sv. Anny/18:00

Czech Philharmonic Jazz Band Tomáš Kopáček - umělecký vedoucí, klarinet, tenor saxofon, Jaroslav Halíř - trubka, Lukáš Moťka - trombon, Michal Kostiuk - baryton saxofon, Jakub Dvořáček - klavír, Petr Ries - kontrabas.

Jitka Hosprová - viola

 Program:

Antonín Dvořák (1841-1904)Largo ze Symfonie č. 9 e moll, op. 95/ arr. Tomáš Kopáček

Pastorale z České suity, op. 39/ arr. Tomáš Kopáček

Slovanský tanec č. 4 F dur, op. 46/ arr. Jakub Dvořáček

                                                      Slovanský tanec č. 2 e moll, op. 46/ arr. Jakub Dvořáček

                                                                     Karneval v přírodě op. 91/ arr. Tomáš Kopáček

                                                                              Humoreska, op. 101/ arr. Tomáš Kopáček

                                                    Vodník, symfonická báseň, op. 107/ arr. Tomáš Kopáček

                                                    Slovanský tanec č. 8 As dur, op. 72/ arr. Tomáš Kopáček

                                               Adagio ze Symfonie č. 8 G dur, op. 88/ arr. Tomáš Kopáček

V kapli sv. Anny v goticko- renesančním stylu vystoupí Czech Philharmonic Jazz Band, který sdružuje sólisty České filharmonie a jazzové hudebníky v unikátním celku. Svou kvalitou se tento soubor zařadil mezi špičková hudební tělesa. Velký ohlas vzbudily jejich jazzové úpravy skladeb Antonína Dvořáka či společné vystoupení s Bobby McFerrinem ve Dvořákově síni Rudolfina. Výběr repertoáru sahá od raných dixielandů přes swingovou éru až po autorské skladby. Velkým vkladem tohoto ansámblu je nástrojová virtuozita, tónová kultura, dynamický rozsah a precizní intonace. ,,Ve stopách pánů z Kokořova".


27.7. 2024 Štědrá/ Kostel Narození Panny Marie/ 18:00

 Jarmila Vlachová - akordeon

 Eva Šašínková - kontrabas

Jitka Hosprová - viola

Program:

Georg Friedrich Händel:

Antonio Vivaldi: Sonáta Op.14 Br. 3

Giovanni Bottesini: Gran Duo Concertante

Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro kontrabas D dur

Carl Dietters von Dietterdorf: Sinfonia Con

Dvě vynikající interpretky kontrabasistka Eva Šašínková a akordeonistka Jarmila Vlachová nabízí ve svém programu nesmírně zajímavé spojení nástrojů. Program vycházející z baroka a ve své druhé části dá prostor skladbám klasicistním pro kontrabas, který byl právě v této době velmi populární a představí se ve skladbách kontrabasistů své doby G. Bottesiniho nebo Dietterse von Dittersdorfa. V nové festivalové destinaci na území pánů z Kokořova vystoupí interpretky v barokním kostele Narození Panny Marie.Koncert je v cyklu ,,Ve stopách pánů z Kokořova".


28. 7. 2024 Skoky u Žlutic – Kostel Navštívení P. Marie 18:00

 Štěpán Rak - kytara

 Maurizio Sciarretta/ Ita. - housle

 Jitka Hosprová - viola

Program:

J. S. Bach: ,,Chaconne" Partita No. 2, d moll BWV 1004 pro housle sólo

,,Duo" BWV pro housle a violu

Štěpán Rak: ,, Zpěv Slavíka " pro violu a kytaru

,, Zrození " suita pro kytaru sólo

,, Romance pro housle, violu a kytaru "

Barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic patří ke skvostům, které si jistě zaslouží pozornost veřejnosti a v dnešní době je atraktivním místem pro milovníky historie. Byl vybudován na základě zjevení Panny Marie a zázraků spojených s touto událostí a po dlouhou dobu byl spjat s dějinami rodu Kokořovců. Program tedy bude sestaven kombinací vrcholných a závažných děl baroka s autorskou tvorbou české kytarové legendy Štěpána Raka. Chaconne z Partity č. 2 J. S. Bacha zahraje italský houslový virtuos Maurizio Sciarretta, který s oběma umělci vystupuje a společně provedou další části programu. Koncert je součástí cyklu ,, Ve stopách pánů z Kokořova".


24. 8. 2024  Rabštejn nad Střelou /Zámecký sál/ 18:00

MOZART vs. SALIERI
/ aneb jak to bylo doopravdy /


PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO

Zdeněk Rys – Hoboj 

Milan Polák – Klarinet

 Lukáš Kořínek – Fagot

Marie Fajtová – soprán (sólistka opery ND)

Jitka Hosprová - viola

Program:

1. F. X Dušek – Parthia in G Allegro – Menuetto - Finale
2. Antonio Salieri – "Trio d moll"
Menueto – Larghetto – Finale presto
3. Wolfgang Amadeus Mozart –
"Ridente la calma" –" An Chloe"
" Luise "
3 písně pro soprán a dechové trio ( arr. F.X.Thuri
4. Endre Szekely – " Divertimento"
Allegro – Intermezo – Intermezo 2 – Finaletto
5. František Xaver Thuri –" Elbrus"
Poema pro dechové trio
6. S. Jelínek - " David melech Jisrael "
Variace na Hebrejskou píseň

Pražské dechové trio
duchu tradic, již ve světě proslulé české komorní hudby, vzniklo nově v roce 1993 Pražské dechové trio navazující na dlouholetou úspěšnou uměleckou dráhu souboru, založeného v roce 1966. Současní hráči Pražského dechového tria , dříve Hlávkova, spolupracujícího se stejnojmennou kulturní nadací – Zdeněk Rys – hoboj, Milan Polák – klarinet, Lukáš Kořínek– fagot (absolventi Pražské konzervatoře a Akademie muzických umění) po léta působí na scéně předních profesionálních orchestrů a pedagogicky na universitní úrovni. Soubor je stálicí české i mezinárodní hudební scény, spolupracuje s předními českými sólisty a pravidelně n
atáčí pro Český rozhlas.  V rámci festivalového koncertu soubor vystoupí společně s Jitkou Hosprovou a solistkou Národního diavdla sporanistkou Marií Fajtovou a uvede originální program Mozart vs. Salieri aneb jako to bylo doopravdy. Koncert je zasazen do půvabného zámeckého sálu v Rabštejně nad Střelou, bývalém sídle hraběcího rodu Lažanských, a to ve festivalové řadě ,,Za stříbrnou loukotí Lažanských".


31.8.2024 /18:00/ Chyše /zámecký sál/ Smetana 200

 ,,Bagately, Impromty a Dumky"


Jaroslava Vernerová Pěchočová - klavír

Ludmila Peterková - klarinet

Jitka Hosprová - viola

Program:

Bedřich Smetana - Bagately a impromtus pro sólo klavír

Luboš Fišer - ,, Impromptu " pro klarinet a klavír

Zedněk Lukáš - ,, Canto Appasionato" pro violu a klavír

Antonín Dvořák/ Kryštof Mařatka - Trio ,,Dumky" pro klarinet, violu a klavír

Dvě významné dámy české hudební scény Ludmila Peterková a klavíristka Jaroslava Pěchočová společně uvedou s Jitkou Hosprovou další ze série programů k oslavám roku české hudby. Vedle klavírního díla B. Smetany zazní slavné klavírní trio Dumky A. Dvořáka v úpravě Kryštofa Mařatky pro violu, klarinet a klavír. České romantiky doplní skladby české skladatelské skupiny Quattro Luboše Fišera a Zdeňka Lukáše. Koncert je ve festivalové řadě ,,Za stříbrnou loukotí Lažanských".


6.9.2024 /18:00/ Manětín /Zámecký sál/ Smetana 200

 ,,Z Domoviny"

Miroslav Sekera - klavír

Olga Šroubková - housle

Ondřej Kepka - průvodce

Jitka Hosprová - viola

Program:

Bedřich Smetana: ,,Duo Z domoviny" pro housle a klavír

Bedřich Smetana - ,,Na břehu mořském"- koncertní etuda pro klavír

Antonín Dvořák - ,,Sonatina" op. 100 pro housle a klavír

Josef Suk- ,, Čtyři kusy " - pro housle a klavír

Barokní zámek v Manětíně patřil významnému českému šlechtickému rodu Lažanských. Bedřich Smetana byl velmi podporován českou šlechtou a například jeho první hudební škola byla založena právě v paláci Lažanských. V krásném barokním sále manětínského zámku, jehož majitelka a budovatelka Marie Gabriela Lažanská byla známou milovnicí hudby a mecenáškou umění, vyslechneme v podání elitních interpretů slavná Smetanova komorní a klavírní díla. Koncert ,, Z domoviny" slovem provede Ondřej Kepka. Koncert je součástí řady ,,Za stříbrnou loukotí Lažanských".


12.9. 2024  Plzeň 19:00 /Stará synagoga/
10:30 dopolední koncert pro děti
,,Jitka Hosprová a Estrerhazy Quartett"

Program:
Felix Mendelssohn Bartholdy – Streichquartett op. 44, Nr. 1, D-Dur
Holmer Becker - string quartet
Luboš Fišer – sonata for viola and string quartet
Antonín Dvořák – 2 Cypresses
W.A. Mozart: String Quintet in G minor, K.516
Kvarteto je pojmenováno po maďarském knížecím rodu Esterházyů, s nímž Joseph Haydn působil jako kapelník 30 let svého života. Pravidelně se vyskytuje ve Frankách, ale i v zahraničí, např. v Itálii a Francii, v Turecku a Senegalu. V roce 2015 bylo kvarteto pozváno do norimberského  partnerského města Šen-čen v Číně.


17. 9. Praha 19:00 /Trojský zámek/ ,,La Follia"
Jitka Hosprová – viola
Jiří Sycha - 1. housle
Kristýna Hodinová - 2. housle
Jana Vavřínková – viola
Dalibor Pimek – violoncello
Filip Dvořák – cembalo

Program: 

Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G major
Jan Antonín Benda: Grave
Jiří Sycha: Fantazie o přátelství a naději pro smyčcový kvartet
Original scottish Airs (Anonym)
Turlough O'Carolan: Irish Melodies
Arcangelo Corelli ,, La Follia" pro violu a smyčce

Vynikající mladý soubor Wranitzky Quintet je jedním z komorních těles, které se věnují dobové,
chceme-li poučené interpretaci barokní hudby. Ten se představí v rámci cyklu poprvé a zahájí společně s Jitkou Hosprovou XII. ročník festivalu v prostorách Trojského zámku - pražského barokního skvostu.
Soubor se vedle barokní hudby nevyhýbá ani vlastní tvorbě a hudbě lidové. Veškeré podoby Wranitzky
Quintetu v originální dramaturgii s violou Jitky Hosprové přinese večer hudebně zajímavý a také
premiérový. Unikátní dramaturgie večera ,,La Follia" – italsky ,,bláznovství" nabídne různé hudební žánry ale do Baroka, ze kterého dramaturgie vzejde se opět vrátí. Ve finále večera vyslechneme v české
premiéře slavnou Corelliho La Follia pro violu a orchestra.  


Srdjan Vukasinovic - Dans for accordion and strings

Srdjan Vukasinovic se řadí mezi přední akordeonisty současnosti. Jeho svěží, inovativní a všestranný přístup k hudbě vedl k pověsti velkého koncertního mistra, který umí vždy uspokojit zvědavost a potřeby všech různých druhů publika.

Jako mladý hudebník získal první cenu na jedné z nejvýznamnějších soutěží pro akordeon – World Trophy ve Španělsku v roce 1999, čímž získal titul nejlepšího akordeonisty na světě. Jako sólista vystupuje s orchestry jako Agrovia Philharmonic, Klassik Nuevo Orchestra, Belgrade Philharmonic Orchestra, Zürcher Kammerorchester, Südwestdeutsche Philharmonie a další. V říjnu 2018 měl koncert s London Royal Philharmonic a stal se prvním hráčem na akordeon, který s tímto orchestrem vystoupil.

Srdjan Vukasinovic vynalezl první čtvrttónový akordeon na světě. S tímto akordeonem je možné zahrát 24 tónů v jedné oktávě. Také umožňuje kombinovat mnoho různých ladění současně (pro barokní, moderní, orientální hudbu atd.). Další Srdjanovou inovací je jeho nová značka akordeonu "Carboneon". Tento inovativní nástroj je prvním vyrobeným akordeonem z uhlíkových vláken, což z Carboneonu činí nejlehčí akordeon na světě.

Multižánrový Epoque Quartet v roce 2024 oslaví 25 let od svého založení. Během této doby si našel pevné místo na české a evropské hudební scéně, výrazně posunul hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špičkový soubor, který je zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků z různých odvětví hudební sféry.

2.10.2024 /19:00/Plzeň /Velká synagoga/ Srdjan Vukasinovic a Epoque Quartet

Srdjan Vukasinovic

Epoque Quartet

Jitka Hosprová - viola

Program:

Jan Kučera: 13. měsíc / Requiem za Bruna Schulze, suita pro smyčcové kvarteto

Astor Piazzolla: Le Grand Tango pro akordeon a smyčce

Astor Piazzolla: Adios Nonino, Libertango pro smyčcové kvarteto


5.11.2024 /19:00/ Plzeň /Dům hudby/ Smetana 200

Fiammetta Tarli - klavír

Ivo Varbanov- klavír

Jitka Hosprová - viola

Program:

Johannes Brahms: Sonata Op. 34 bis, Variations on a Theme by Haydn

Bedřich Smetana: Vltava

Claude Debussy: En blanc et noir

Igor Stravinsky: Sonata

Darius Milhaud: Scaramouche

Vnikající bulharský klavírista Ivo Varbanov a italská pianistka Fiammetta Tarli začali společně koncertovat v roce 2013. Během let spolupráce si vybudovali bohatý repertoár, který z velké části také natočili. Na počest Bedřicha Smetany a jejich koncertu v Plzni přednesou symfonickou báseň Vltava - v rámci cyklu zazní tedy již ve třetí verzi. Program také připomíná blízké působiště Josepha Haydena v Lukavici u Plzně Brahmsovými variacemi na Haydnovo téma. Druhou část již Duo představí svůj vrcholný repertoár



14.12. 2024  Plzeň /Kostel Nanebevzetí panny Marie/
,, SLavnostní závěrečný koncert "
Jitka Hosprová - viola

 Gentlemen singers
,,O Nata lux"

Program:

Svatý Václave – tradiční chorál ze 14. Století
Morten Lauridsen – Ave DulcisimaMaria
Sergej Rachmaninov – BogorodiceDjevo Radujsja
Arvo Pärt – Da Pacem Domine
Eriks Ešenvalds – Psalm 130
Ola Gjeilo – Ubi Caritas
Bohuslav Martinů - Písně
Jan Jirásek – Missa propria, Credo, Agnus Dai,
Antonín Dvořák – Hostina
Jan Vičar – Zrození pro violu a mužský oktet


Závěrečná Procházka uměním představí špičkový osmičlený mužský vokální soubor - Gentlemen
singers. Hluboká tématika programu ,,O Nata lux" připomene publiku duchovní princip adventního období v noblesním prostředí Colloredo - Mansfeldský
palác. Viola zde bude partnerem souboru v autorských úpravách skladeb pro mužský oktet a zaznítaké připravovaná skladba ve světové premiéře Jana Vičara ,,Zrození" pro violu a mužský oktet. Večer bude uzavírat XII. ročník cyklu Procházek uměním.