cs

29. 6. 2024. Kralovice - Kostel sv. Petra a Pavla / Smetana 200 ,, Z mého života " Jitka Hosprová - viola a Kvarteto Martinů Lubomír Havlák - housle, Adéla Štajnochrová - housle, Martin Stupka - viola, Jitka Vlašánková - violoncello. V PŘÍPRAVĚ

V Kralovickém kostele sv. Petra a Pavla - jednom z nejstarších kostelů regionu na území panství Metternichů - velkých obdivovatelů a podporovatelů Bedřicha Smetany, zazní Smetana v podání českého souboru Kvarteta Martinů. Program pojmenovaný podle slavného Smetanova díla rámují dva čeští hudební velikány. Zazní Smetanův slavný kvartet ,, Z mého života", který autor komponoval již hluchý a ve své předpremiéře interpretoval na violu Antonín Dvořák. Symbolicky o ,,viole" bude celý večer počínaje velkým sólem v kvartetu a dvěma violám je věnován i slavný Dvořákův Kvintet ES dur. Český muzikolog a skladatel Jaroslav Smolka zasvětil svůj badatelský život Bedřichu Smetanovi a vytvořil skladbu pro violu solo na základě dochovaných fragmentů z nedokončené symfonické básně ,,Viola als Master". Skladatel ji nazval ,,Mlha sklíčenosti " vzhledem ke stavu mysli B. Smetany v poslední fázi života. Čtveřici českých skladatelů doplní Luboš Fišer a jeho originální skladba ,, Sonáta pro violu a smyčcový kvartet". Ta patří do společného repertoáru Jitky Hosprové a Kvarteta Martinů a právem zazní ve společném programu věnovanému roku české hudby. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha"

Program:

Bedřich Smetana: Kvartet č. 1. ,, Z mého života "

Jaroslav Smolka: ,, Mlha sklíčenosti" fantazie na téma B. Smetany pro violu solo

Luboš Fišer: ,, Sonáta pro violu a smyčcové kvarteto"

Antonín Dvořák: ,, Smyčcový kvintet " Es dur Op 97

0,00 Kč