NOVINKY
Plzeňskou - letní část XI. Ročníku Procházek uměním otevře významné komorní těleso Collegium Českých filharmoniků se sólistkami Jitkou Hosprovou na violu a sopranistkou Markétou Fassati. Program je inspirován osobností skladatel Zdeňka Lukáše, který byl úzce spjat s Plzní, byl zakladatel sboru Plzeňská píseň a obohatil tak významným způsobem plzeňský hudební život. Z jeho pera vzešla skladba na objednávku Collegia Českých filharmoniků Quis potest dicere Op. 346 Čtyři písně pro soprán, violu, smyčce a bubínek na Šalamounovi verše. Kombinace repertoáru obou sólistek a Collegia nabízí nesmírně zajímavou dramaturgii, která bude zasazena do nově opravené lodě katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Vedle Z. Lukáše zazní slavná ,,Smuteční hudba" Paula Hindemitha nebo hudba ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova. Dramaturgie koncertu reflektuje mimo jiné mezinárodní konflikt na Ukrajině a připomíná sbírku X. ročníku festivalu, která byla věnována na podporu ukrajinských umělců žijících na území ČR.Zahajovací koncert - Bohemia Luxembourg Trio 11. 5. Trojský zámek. Fantastický večer v Trojském zámku zahájil Xl. ročnik festivalu Procházky uměním, z.s.. Violistka Jitka Hosprová, harfistka Katerina Englichova a lucemburský flétnista Carlo Jans protagonisté večera zanechali v nadšeném publiku hluboký zážitek umocněný nádherným prostředím sálu Trojského zámku. Hosté a hvězdní kolegové zakladatelky a ředitelky festivalu Jitky Hosprové tvoří společně již dvě desetiletí exkluzivní soubor a v rámci zahajovacího koncertu představili perly svého repertoáru. Zazněla úprava L. van Beethovena ,, Serenade " pro flétnu violu a harfu, půvabná ,,Petite Suite" Andrého Joliveta, ,,Elegiac Trio" Arnolda Baxe a slavná ,,Sonate " Clauda Debussyho. Repertoár, který je možné koncertně jen zřídka slyšet festivalové publikum ocenilo potleskem ve stoje. Závěr večera patřil vzpomínce na Medu Mládkovou a skladbě věnované triu Josefa Vejvody Divertimento pro Medu. Partnerem večera bylo Lucemburské velvyslanectví, Galerie Hlavního města Prahy GHMP, velké poděkování patří panu Geoff Piper, jenž mimo jiné inicioval založení tohoto exkluzivního souboru. Krásnou atmosféru pro vás opět skvěle zachytil Martin Juha Foto a my se již těšíme na další festivalové setkání v Plzni https://www.prochazkyumenim.cz/6-6-2023-plzen-kostel-sv.../

Vážení a milí příznivci festivalu, vážení partneři, donátoři a milí spoluobčané.

Srdečně vás vítám u jedenáctého ročníku festivalu Procházky uměním. Máme za sebou první dekádu projektu, který se již zařadil mezi pravidelnou kulturní nabídku české hudební scény a vybudoval si nejen skvělé publikum, originální zázemí, ale již také respekt státních institucí a i mezinárodní podporu. Po náročných 2. covidových letech, ke kterým přibyl i ten loňský ,,první válečný" se vracíme k původnímu záměru podpory památek a rozhodli jsme se letošní sbírkou podpořit naši oblíbenou letní procházkovou zastávku v Březíně. V malebném kostele sv. Bartoloměje jsou krásné barokní ale nefunkční varhany. Rozhodli jsme se tedy letošní sbírkou a upřením pozornosti k tomuto nástroji, pomoci k jeho návratu do života.

Mojí radostí je každý rok pro vás připravit nápaditou hudební dramaturgii, kterou tu a tam s PhDr Janem Štěpánkem obohatíme o zajímavé historické libreto. Díky našim stálým i novým partnerům se nám nabízejí nové dramaturgické možnosti a věřím, že naši nápaditou dramaturgii nejen oceníte, ale hlavně, že si naše XI. Procházky uměním společně s námi užijete.

Čeká nás krásný ročník, který s námi můžete detailně sledovat na novém webu www.prochazkyumenim.cz a zde si také rezervovat své vstupenky a můžete s námi díky programu vstupenky ,,Premium" zažít setkání s umělci při čiší vína na vybraných koncertech.

   Těším se na vás a na své báječné hosty, vždy vaše Jitka Hosprová.


Slavnostní zahajovací Procházka uměním Xl. ročníku festivalu představí mezinárodní souboru Trio Bohemia - Luxembourg, jehož spojení tří výrazných osobností vzniklo nejen spontánním zájmem o komorní hudbu, ale také s odkazem na společné historické propojení území z dob XIV. století, kdy oběma zemím vládl rod Lucemburků. Na program soubor zařadil významná komorní díla. Zazní slavná ,,Sonáta" pro trio Clauda Debussyho - jedno z posledních opusových skladatelových děl a také málo hraná Elegia romantického skladatele Arnolda Baxe. Soubor představí velmi zdařilou úpravu pro trio slavné ,,Serenády" D dur Op. 25 L. van Beethovena a hravou neoklasicistní Petit suit Andrého Jolivet


                                                                                           Koncert v Tróji

Když se sejdou špičkoví sólisté, výborná dramaturgie a nádherný, akusticky dobrý sál, může z toho být jediné: neobyčejný zážitek. Takový byl zahajovací koncert festivalu Procházky uměním, který se konal v pondělí 6. června ve freskovém sále Trojského zámku. První z uvedených kritérií suverénně splňovali interpreti: violistka Jitka Hosprová, sopranistka Markéta Fassati a Collegium Českých filharmoniků.

Koncert zahájil Telemannův violový koncert bravurně zahraný Jitkou Hosprovou. Při následující Handelově árii Lascia chio pianga prostor sálu naplnil soprán Markéty Fassati. Nádherný, měkce a barevně znějící hlas podložený bezchybnou pěveckou technikou. Výborný kontakt zpěvačky s orchestrem přispěl k vyznění árie - v sále s velkým dozvukem je spolupráce sólisty a orchestru náročná, ale filharmonici reagovali přesně a citlivě.

Pak Collegium zahrálo suitu Staré zpěvy a tance Ottorina Respighiho. Jisté a muzikantsky bohaté vedení hlasů podtrhlo zvukovou barevnost skladby autora Římských fontán.

Následovala Hintemithova Smuteční hudba pro violu a smyčce. Trauermusik patří k nehranějším a nejčastěji nahrávaným Hindemithovým violovým dílům. Interpretace Jitky Hosprové podtrhla, zcela ve shodě s koncepcí skladby, její dramatické a expresívní prvky. K nesporným kvalitám "první dámy české violy" patří schopnost vypointovat detaily, které interpretaci vtiskují její osobitost. Zařazení této skladby bylo uvedeno v kontextu současného dění na Ukrajině a akcentovalo její lidské poselství.

O to silnější bylo také provedení skladby ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova Waltzer des augenblicks v orchestrální úpravě. Collegium tlumočilo tuto skladbu s pochopením a silným emocionálním nábojem, uměřeně bez velkého patosu, ale s nádherným zvukem umocňujícím osobité harmonie díla.

Vrcholem koncertu však byly Čtyři písně na Šalamounovy verše pro soprán, violu, smyčcový orchestr, triangl a bubínek od Zdeňka Lukáše. Lukášova hudba je zpěvná, melodická a zároveň moderní v tom nejlepším smyslu slova. Markéta Fassati, Jitka Hosprová a Collegium Českých filharmoniků byli skvělými interprety této nádherné a technicky i interpretačně náročné skladby. Lze si jen přát, aby se tato skladba i v budoucnu objevovala na koncertních pódiích.

Písně Zdeňka Lukáše byly strhujícím závěrem koncertu a vyvrcholením výborně odstupňované dramaturgie. Kdo koncert neslyšel, o hodně přišel.

Václav Hradecký