cs

      NOVINKY


eVSTUPENKA  -  tento rok 2024 pro vás zřizujeme platební bránu k pohodlnému  objednání vstupenek, rezervací a zakoupení abonentních karet.                         Tým procházek uměním.


2. 12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni zakončil náš festival svůj úspěšný XI. ročník. Skvělí hosté Jitka Hosprová, duchovní prostředí, pestrá a originální dramaturgie ani v tento závěrečný slavnostní večer nechyběla. Martina Kociánová Kühnův dětský sbor pod vedením Světlana Tvrzická a Vít Aschenbrenner se postarali o nádherné festivalové finále. V zaplněné lodi kostela si mohlo publikum vychutnat hudbu barokních mistrů ve skvělém podání mezzospranistky Martiny Kociánové a varhaníka Víta Aschenbrennera. Společně s violou Jitky Hosprové umělci připravili v první polovině programu koncertní árie D. Scarlatiho, G. Bononciniho, G. F. Handela, G. Ph. Telemanna a také Laudate Dominum W. A. Mozarta jež zněly od místních varhan z kůru. Solo viola se představila výběrem z Bachovi suity G. Dur a Preludium F. X. Brixi představilo místní františkánské varhany. Nástup Kühnova dětského sboru v polovině programu přinesl již adventní atmosféru s hudbou J. Temla ,, Září hvězda nad Betlémem". Poté jsme si mohli vychutnat společně s violou krásné Ave Maria G. Cacciniho, či A. Dvořáka. Ke sboru se postupně přidala i pěvkyně ve skladbách R. Liharta a táke C. Francka. Finální Adeste Fideles opět připojilo i varhany a také naše nadšené a dojaté publikum. Přidaná koleda Šla Maria potěšila všechny, kteří i v tento chladný den byli s námi. Děkujeme všem umělcům za úžasné výkony, skvělému Kühnovu dětskému sboru za spolupráci a našemu Martin Juha Foto za zachycení nádherného večera. Přejeme vám krásný adventní čas a těšíme se na vás příští rok! Vaše PU.


2. 12. 2023, 17.00, Plzeň

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Závěrečný koncert XI. ročníku Festivalu Procházky Uměním

Koncert pod záštitou Jeho  Excelence   Biskupa Tomáše HolubaMilí příznivci Procházek, máme pro vás první rychlou ochutnávku skvělých fotografií Martin Juha Foto z fantastického včerejšího večera ve zcela zaplněné Staré synagoze. Během programu Pocta Paganinimu jsme byli svědky fantastických virtuózních výkonů hostitelky Jitka Hosprová a houslových virtuosů Jaroslav Svěcený Maurizio Sciarretta. Více budeme sdílet v dalších příspěvcích, děkujeme umělcům za nezapomenutelný večer a vám za skvělou atmosféru. Naše Procházky uměním, z.s. si na 10.10.2023 připravily pro plzeňské publikum skutečnou lahůdku. Obdivovatelé houslí a houslařského umění se dočkali poprvé v Plzni dlouho připravované výstavy slavných evropských nástrojů, které pro náš festival zajistil a pod přísným dohledem dovezl, soudní znalec v oboru houslařství Jaroslav Svěcený. Nástroje zapůjčené ze soukromých sbírek byly vystaveny ve Staré synagoze v 16:30 pro veřejnost a Jitka Hosprová přivítala návštěvníky festivalové výstavy a zahájila tak komentovanou výstavu. Jaroslav Svěcený postupně představil nástroje slavných italských houslařů - Carlo Fernando Landolfi, Andrea Postacchini, Giovanni Battista Ceruti, Francesco Gobetti. Na výstavě byl i nádherný nástroj Jean-Baptisté Villaume věnovaný řádu Maltezských rytířů a také nástroje českých mistrů Špidlela a Pilaře oceněných na světových houslařských soutěžích. Součástí komentované prohlídky byly samozřejmě i zvukové ukázky a poutavé výpravě ní o jednom z nejzajímavějších lidských řemeslných umění. Zaplněná Stará synagoga nadšeným publikem využila i možnost prohlédnout si nástroje zblízka a o skvělé fotografie z mimořádného odpoledne se opět pro vás postaral Martin Juha Foto. Děkujeme Jaroslavu Svěcenému za jeho entuziasmus a nadšení pro obor a vám za skvělou návštěvu. Vaše první dáma české violy Jitka Hosprová

10.10. 2023, Plzeň /Stará synagoga/10:30 Koncert pro školy ,,Gran Duo"

Jitka Hosprová – viola, Maurizio Sciarretta / ITA - housle


Článek mediálního partnera - Koncert tří mistrů a výstava slavných evropských houslí

EPOCH INSPIRACE | 1. 10. 2023. Děkujeme.                  /Klikni níže/


Novým partnerem festivalu Procházky Uměním se stal Vineria Symposio. Děkujeme


Novým partnerem festivalu Procházky Uměním  se stal  AUTODAJBYCH. Děkujeme


  XI. ročník 2023    

Dámy a pánové, vážení příznivci, srdečně vás zveme na finále festivalového dne Procházky uměním, z. s. 10.10. 2023, Plzeň /Stará synagoga/, který zakončí společný koncert všech tří interpetů. V originální dramaturgii tak budeme moci vyslechnout hudbu pro dvoje housle, housle a violu, housle i violu sólo v podání mistrů svých nástrojů. Skladatelé vybraní pro tento festivalový večer byli v historických souvislostech spjati s fenoménem ,, Paganini". Ten jako první světová ,,rockstar" nastolil nový řád v hudbě - fascinace interpretem. Skladatelé jež mu byli inspirací, předcházeli jeho nástup a nebo jen zpětně opěvovali jeho umění, zazní v tomto večeru, který je pojmenován podle díla H. Wieuxtempse ,, Pocta Paganinimu". Itálie jako kolébka houslového i houslařského umění bude reprezentována houslovým virtuosem Mauriziem Sciarrettou, jenž reprezentuje jak italskou houslovou školu – byl žákem Salvatora Accarda, ale i ruského pedagoga jehož je dlouholetým asistentem Zachara Brona. Ne náhodou patří do programu dne výstava houslí a povídání o houslařství. N. Paganini byl znám take jako znalec a obchodník s nástroji a právě on jako jeden z prvních proslavil slavné cremonské mistry. Jeho nástroj ,,Il Cannone" pocházel z dílny Guarnieri del Gesu. Italský interpret Maurizio Sciarretta hraje na vzácný nástroj z dílny Jean Baptiste Villaume. 

V rámci dopoledního festivalového koncertu pro školy se představí v mezinárodním složení soubor ,, Gran Duo", který tvoří italský houslový virtuos a pedagog Maurizio Sciarretta a česká violová virtuoska Jitka Hosprová. Společně vystoupily na řadě významných evropských podií a tentokráte přiblíží nejmladšímu publiku v Plzni rozdílnost a zároveň zajímavé spojení těchto dvou smyčcových nástrojů. Součástí jejich koncertu bude zajímavé povídání o slavných houslových osobnostech, houslařství a zajímavostech ze světa hudby pro housle a violu. 

Programem festivalového dne Procházky uměním, z. s. bude komentovaná výstava slavných evropských houslí. Kolekci nástrojů nejslavnějších evropských houslařů, kterou má zapůjčenou soudní znalec v oboru houslařství Jaroslav Svěcený, budeme moci shlédnout a také vyslechnout v prostorách Staré synagogy. Svým odborným komentářem bude J. Svěcený postupně představovat celou kolekci nástrojů a také hranými ukázkami demonstrovat zvukové odlišnosti různých evropských houslařských škol. Můžeme se těšit i na české mistry a hlavně na nástroje slavných italských škol ,,Cremona" a ,, Brescia". Tato unikátní výstava se bude konat pro plzeňskou veřejnost historicky poprvé!  

Vaše Jitka Hosprová  


Koncert Potomci Marie Gabriely Lažanské s exkluzivními hosty Jitky Hosprové v Manětíně. 

Děkujeme nejen naším úžasným hostům Filipovi Bandžakovi, Kateřině Englichové a Barboře Munzarové za jejich skvělý výkon, ale poděkování patří i panu doktorovi Janu Štěpánkovi za perfektně zpracovaný text ,,Potomci Marie Gabriely Lažanské" a dále i našemu úžasnému publiku v kostele svatého Jana Křtitele. Děkujeme a těšíme se na Vás na našem dalším koncertě Pocta Paganinimu, tentokrát v Plzni!  

Dámy a pánové, vážení příznivci, srdečně vás zveme na náš další koncert Potomci Marie Gabriely Lažanské, který se uskuteční v Manětíně dne 8. 9. od 18 hodin v dechem beroucím prostoru kostela svatého Jana Křtitele. Můžete se těšit nejen na náš večerní koncert, kde budou hosté Filip Bandžak – baryton, Kateřina Englichová – harfa, Barbora Munzarová - herečka, samozřejmě nebude chybět ani naše úžasná violistka Jitka Hosprová, ale s radostí vám oznamujeme, že v dopoledních hodinách proběhne v prostorách tohoto kostela koncert pro školy, kde bude hrát violistka Jitka Hosprová a harfistka Kateřina Englichová. Své vstupenky si můžete koupit ihned a to i za zvýhodněnou cenu na:  https://www.plzenskavstupenka.cz/

  

Vaše Jitka Hosprová 


Kostel Povýšení svatého Kříže v Dolní Bělé hostil v sobotu 26. 8. mimořádné instrumentalisty. V komorním duchu ,, In modo camerale " se představila česká dechová elita. Hosté Jitky Hosprové vynikající první hobojistka České filharmonie Jana Brožková, solo klarinetistka Ludmila Peterková a solo fagotista České filharmonie Jaroslav Kubita představili hudbu pro dechové trio ne nejvyšší interpretační úrovni. Těžko bychom v současnosti našli hvězdnější obsazení, než které jsme mohli vyslechnout v Dolní Bělé. Dokonalá tvorba tónu Jany Brožkové a fantastické frázování celého souboru vzalo dech všem posluchačům již od prvních tónů renesančních tanců Paula Peuerla. Trio G Dur J. Haydna připomnělo blízký vztah autora k plzeňskému regionu a představilo prvního ze slavných členů vídeňských klasiků. W. A. Mozart byl nejen programovou náplni druhé poloviny večera, ale také inspirací pro generace skladatelů komponujících pro violu a klarinet. Patřila mezi ně i britská skladatelka a violová virtuoska Rebecca Clarke. Její Duo pro klarinet a violu zaznělo v brilantním provedení sólistek Jitky Hosprové a Ludmily Peterkové.  Mohli jsme tak obdivovat nádhernou barvu klarinetu a violy a interpretační suverenitu obou prvních dám svého nástroje. Následující skladba Beethovenovy Variace na Mozartův Duet ,, La ci darem " představila všechny tři dechové nástroje ve virtuózních variacích a obdivuhodné pasáže fagotisty Jaroslava Kubity připomněly, že ten večer jsme vyslechli jednoho z nejlepších hráčů na tento nástroj. Závěrečné Divertimento N.3 B. Dur W. A.Mozarta jsme si již jen vychutnávali dokonalé frázování, nádhernou dynamickou škálu v úžasné akustice kostela. Byl to mimořádný večer a opět naše nezapomenutelná Procházka uměním. Děkujeme všem umělcům za jejich výkon, našemu báječnému publikum za skvělou atmosféru a panu starostovi Dolní Bělé Martinu Karlovcovi za záštitu a podporu.  Vaše Jitka Hosprová


Milí příznivci procházek uměním, vážení partneři, přátelé, donátoři. Přijměte mé srdečné pozvání na další z našich letních Procházek uměním. Procházka ,,V komorním duchu" nás tentokrát zavede do půvabné Dolní Bělé. V akusticky příhodném prostoru pro komorní hudbu – v kostele Povýšení sv. Kříže v Dolní Bělé z roku 1822 - se dalším festivalovým večerem představí originální český soubor ,,In modo camerale". Brilantní interpretky na dechové nástroje první hobojistku České filharmonie Janu Brožkovou a první dámu českého klarinetu Ludmilu Peterkovou doplňuje vynikající fagotista opět člen České filharmonie Jaroslav Kubita. Program bude tentokrát opřen o vídeňské klasiky čímž se prolíná s dobou vzniku kostela a zároveň zániku zámku Bělá. S Ludmilou Peterkovou vám představíme skladbu pro violu a klarinet významné skladatelky Rebeccy Clarke. Věřím, že hvězdné hudební obsazení, atraktivní program a krásné prostředí bude pro nás všechny dalším příjemným setkáním. Těším se na vás a své hudební přátele 26. 8. v Dolní Bělé. 

Vaše Jitka Hosprová


       Ludmila Peterková, Jaroslav Kubita , Jana Brožková

Koncert pod záštitou Mgr. Martina Karlovce, starosty obce Dolní Bělá.

Další Procházka uměním 8.9. 2023, 18.00 – Manětín /Kostel svatého Jana Křtitele/ ,,Potomci Marie Gabriely Lažanské " Barbora Munzarová, Kateřina Englichová - harfa a Filip Bandžak- baryton.

Podpořte fesivalovou sbírku na opravu varhan v kostele sv. Batoloměje v Březíně na transparentní účet : 2001393319/2010


Milí příznivci festivalu, máme pro vás fotografie z mimořádného procházkového večera. Zaplněná kaple sv. Anny v Nečtinech hostila 29. 7. hvězdy světového hudebního nebe. Hosté Jitka Hosprová byly skladatel a světový jazzový klaírista Emil Viklicky se svým triem a mimořádná mezzosopranistka, sólistka divadla J. K. Tyla Jana Piorecká. Trio Emila Viklického ve složení Petr Dvorský - kontrabas a Marek Uhlíř bicí uvedli večerní program a předvedli publiku své mimořádné jazzové umění. Postupně se k triu přidaly obě sólistky a s překvapivým jazzovým cítěním se představily s originálními skladbami E. Viklického. Brilantní provedení Viklického písňového cyklu ,,Do mojí temnoty", které má bezmála 20 minut a je pouze pro mezzosoprán a violu, zasadilo doslova posluchače hluboko do sedadel. Perfektní srozumitelnost textu, hudební motivy na pomezí klasické hudby a jazzu a interpretační jistota obou sólistek soustředěné publikum a samotného autora upřímně nadchla. Závěrečná část programu byla již v pozitivním a virtuozním duchu. Par Pondus pro violu a jazz trio postavil před violu velkou virtuozně jazzovou výzvu a Jitka Hosprová opět dokázala, že její viola obstojí sebejistě i v této poloze. Skvělé Emil Viklický trio se s posluchači rozloučilo společnou skladbou a nadšené publikum vyslechlo krásný přídavek se všemi interprety. Naposledy tak zazněl ve Viklického úpravě Lásko, bože lásko nádherný mezzosoprán Jany Piorecké s violou Jitky Hosprové a skvělým triem Emila Viklického. Děkujeme Nečtiny za úžasné zázemí, paní Jitce Stoklasové za péči, všem umělcům za úžasné výkony a Martin Juha Foto!


Procházky Uměním mají nového výkonného ředitele! Pan Michal Popek DiS.                    

    Přejeme mu mnoho úspěchů.Naše čtvrté procházkové zastavení nás zavedlo do malebného Březína. Kostel sv. Bartoloměje tentokrát hostil tři vynikající české umělce. Hosty Jitky Hosprové byly dvě interpretky barokní hudby cembalistka Edita Keglerová a gambistka Hana Fleková a mluveného slova se ujal známý český herec a pedagog Miroslav Dvořák. Večer věnovaný příběhu významné osobnosti rodu Kokořovců Ferdinandu Hroznatovi, který opět skvěle zpracoval PhDr. Jan Štěpánek, připomněl historii skvostného místního barokního kostela a v podání mistra slova zanechal hluboký zážitek. Hudba barokních mistrů zněla ten večer poprvé z nového nástroje Edity Keglerové a společně jsme si mohli s virtuozní cembalistkou v nesmírně příhodné akustice užit radost ze zvuku krásného nástroje. Zvláště ve skladbě Louise Couperina vynikly barvy a plnost zvuku nástroje. Viola da gamba Hany Flekové ten večer nahradila violu Jitky Hosprové a definitivně odnesla posluchače do starých časů. Gambistka s velkou dávkou muzikality nabídla v repertoáru mnoho poloh interpretace od virtuozní přes poučenou k čitelné taneční logice vynikající zvláště v hudbě Maraise a Corelliho. Perfektní výkony, dobová hudba, poutavý příběh a skvělé publikum, to byla naše Procházka umění Březínem. Opravě místních varhan je věnována letošní sbírka a jsme rádi, že tomuto barokními skvostu můžeme pomoci. Děkujme umělcům za skvělý večer a obci Nečtiny za skvělé zázemí.  

7.7.2023, 18.00 Březín /Kostel sv. Bartoloměje/ ,, Kokořovci "

Pod záštitou pana starosty Ing. Jiřího Křemenáka.

Milí přátelé, příznivci Procházek uměním, vážení partneři a donátoři.

Srdečně vás zvu na naši letní Procházku uměním. Další festivalový program nás zavede do malebného Březína, kam navíc letos putuje výtěžek festivalové sbírky. Zdejší varhany jsou již několik desetiletí mimo provoz a tak jsme se rozhodli s panem starostou Křemenákem opravu nástroje podpořit, protože kostel sv. Bartoloměje v Březíně vybudovaný rodem Kokořovců v letech 1722- 1725 je pravidelnou zastávkou Procházek uměním. Velikost kostelní lodi akusticky svědčí komorním obsazením a tak i letošní program bude komorní a to v podání dvou vynikajících interpretek barokní hudby. Skladby pro cembalo a violu da gamba představí cembalistka Edita Keglerová a gambistka Hana Fleková. Vznik kostela byl inspirován významnou mecenáškou umění Karolínou z Kokořova a o zajímavostech rodu Kokořovců bude vyprávět známý český herec Miroslav Dvořák.

Určitě si nenechte ujít další mimořádný večer s krásnou hudbou a historií. Těším se na vás a své hosty 7.7. v 18:00 v malebném Březíně Jitka Hosprová 

Program:

Marin Marais: Suita in A

Louise Couperin: Suita c moll pro cembalo solo

Charles Dolle: Prelude

Johan Jacob Froberger: Suita C dur pro cembalo

Marin Marais: Suita in D


21.6.2023, 18.00 Plasy /Kostel Nanebevzetí sv. Panny Marie/ ,,Plasy na věčné časy"

Pod záštitou paní Mgr. Evy Kantor Pořádkové, starostky města a ve spolupráci s Centrem Stavitelského dědictví.

    Procházky uměním, z.s. je ve městě Plasy, Plzeňský kraj.

4 h · Naše dětské publikum 300 dětí ze ZUŠ Plasy vyslechlo krásný koncert s působivým povídáním o viole a harfě!

                           XI. ročník 2023

Gentleman Singers
Gentleman Singers

 Vážení a milí příznivci Procházek uměním, vážení partneři.

Srdečně vás zvu na další Procházku uměním tentokrát do nově zrekonstruovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích ve stylu vrcholného baroka. Nádherná památka nabízí vznešené zázemí nejen pro duchovní praktikování, ale také k povznesení ducha skrze umění. V loňském roce rozezněl prostor jeden z nejlepších světových hráčů na lesní roh Radek Baborák se svým Baborak Ensemble a letošní ročník prostoupí nádhernou lodí kostela zpěv vynikajícího mužského vokálního souboru Gentleman Singers. Program souboru zahrnuje jak hudbu sakrální tak i současnou a i oblíbený styl Gospel. Po letech covidových se opět vracíme k oblíbené formě Procházek uměním a to s našimi průvodci, kteří slovem přinášejí zajímavosti a historická fakta z oblíbených a kulturně důležitých míst regionu severního Plzeňska. Téma ,, Krásné Plasy na věčné časy" pro nás zpracoval významný historik umění PhDr. Jan Štěpánek a zazní v podání oblíbené moderátorky Barbory Procházkové s violou.

Těším se na vás a skvělé umělce v kostele Nanebevzetí Panny Marie 21. 6. června od 18:00 v Plasích Vaše Jitka Hosprová   

Jitka Hosprová
Jitka Hosprová
Barbora Procházková
Barbora Procházková

Na středu 21. 6. v 10.30 si připravily v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích harfistka Bronislava Klablenová a Jitka Hosprová koncert pro děti ze základní školy Plasy. Na krásný a speciální program se tak mohou těšit naši nejmenší posluchači.


REZERVACE -VSTUPENKY

Ing. Alena Výborná

alena.vyborna@prochazkyumenim.cz


Předprodej

Gentlemen Singers (PROCHÁZKY UMĚNÍM, Z.S.) - Plzeňská vstupenka | Vstupenky - online prodej | Divadlo, koncerty klasické hudby, muzikály, balet, opera | Praha, Brno, Ostrava. (plzenskavstupenka.cz)

Další Procházka uměním:

7.7.2023, 18.00 Březín, Kostel sv. Bartoloměje,, Kokořovci "

Edita Keglerová - cembalo

Hana Fleková - viola da gamba

Miroslav Dvořák – průvodce


Hlavní partneři


Pertneři

Mediální partneři
Plzeňskou - letní část XI. Ročníku Procházek uměním otevře významné komorní těleso Collegium Českých filharmoniků se sólistkami Jitkou Hosprovou na violu a sopranistkou Markétou Fassati. Program je inspirován osobností skladatel Zdeňka Lukáše, který byl úzce spjat s Plzní, byl zakladatel sboru Plzeňská píseň a obohatil tak významným způsobem plzeňský hudební život. Z jeho pera vzešla skladba na objednávku Collegia Českých filharmoniků Quis potest dicere Op. 346 Čtyři písně pro soprán, violu, smyčce a bubínek na Šalamounovi verše. Kombinace repertoáru obou sólistek a Collegia nabízí nesmírně zajímavou dramaturgii, která bude zasazena do nově opravené lodě katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Vedle Z. Lukáše zazní slavná ,,Smuteční hudba" Paula Hindemitha nebo hudba ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova. Dramaturgie koncertu reflektuje mimo jiné mezinárodní konflikt na Ukrajině a připomíná sbírku X. ročníku festivalu, která byla věnována na podporu ukrajinských umělců žijících na území ČR.Zahajovací koncert - Bohemia Luxembourg Trio 11. 5. Trojský zámek. Fantastický večer v Trojském zámku zahájil Xl. ročnik festivalu Procházky uměním, z.s.. Violistka Jitka Hosprová, harfistka Katerina Englichova a lucemburský flétnista Carlo Jans protagonisté večera zanechali v nadšeném publiku hluboký zážitek umocněný nádherným prostředím sálu Trojského zámku. Hosté a hvězdní kolegové zakladatelky a ředitelky festivalu Jitky Hosprové tvoří společně již dvě desetiletí exkluzivní soubor a v rámci zahajovacího koncertu představili perly svého repertoáru. Zazněla úprava L. van Beethovena ,, Serenade " pro flétnu violu a harfu, půvabná ,,Petite Suite" Andrého Joliveta, ,,Elegiac Trio" Arnolda Baxe a slavná ,,Sonate " Clauda Debussyho. Repertoár, který je možné koncertně jen zřídka slyšet festivalové publikum ocenilo potleskem ve stoje. Závěr večera patřil vzpomínce na Medu Mládkovou a skladbě věnované triu Josefa Vejvody Divertimento pro Medu. Partnerem večera bylo Lucemburské velvyslanectví, Galerie Hlavního města Prahy GHMP, velké poděkování patří panu Geoff Piper, jenž mimo jiné inicioval založení tohoto exkluzivního souboru. Krásnou atmosféru pro vás opět skvěle zachytil Martin Juha Foto a my se již těšíme na další festivalové setkání v Plzni https://www.prochazkyumenim.cz/6-6-2023-plzen-kostel-sv.../

Vážení a milí příznivci festivalu, vážení partneři, donátoři a milí spoluobčané.

Srdečně vás vítám u jedenáctého ročníku festivalu Procházky uměním. Máme za sebou první dekádu projektu, který se již zařadil mezi pravidelnou kulturní nabídku české hudební scény a vybudoval si nejen skvělé publikum, originální zázemí, ale již také respekt státních institucí a i mezinárodní podporu. Po náročných 2. covidových letech, ke kterým přibyl i ten loňský ,,první válečný" se vracíme k původnímu záměru podpory památek a rozhodli jsme se letošní sbírkou podpořit naši oblíbenou letní procházkovou zastávku v Březíně. V malebném kostele sv. Bartoloměje jsou krásné barokní ale nefunkční varhany. Rozhodli jsme se tedy letošní sbírkou a upřením pozornosti k tomuto nástroji, pomoci k jeho návratu do života.

Mojí radostí je každý rok pro vás připravit nápaditou hudební dramaturgii, kterou tu a tam s PhDr Janem Štěpánkem obohatíme o zajímavé historické libreto. Díky našim stálým i novým partnerům se nám nabízejí nové dramaturgické možnosti a věřím, že naši nápaditou dramaturgii nejen oceníte, ale hlavně, že si naše XI. Procházky uměním společně s námi užijete.

Čeká nás krásný ročník, který s námi můžete detailně sledovat na novém webu www.prochazkyumenim.cz a zde si také rezervovat své vstupenky a můžete s námi díky programu vstupenky ,,Premium" zažít setkání s umělci při čiší vína na vybraných koncertech.

   Těším se na vás a na své báječné hosty, vždy vaše Jitka Hosprová.


Slavnostní zahajovací Procházka uměním Xl. ročníku festivalu představí mezinárodní souboru Trio Bohemia - Luxembourg, jehož spojení tří výrazných osobností vzniklo nejen spontánním zájmem o komorní hudbu, ale také s odkazem na společné historické propojení území z dob XIV. století, kdy oběma zemím vládl rod Lucemburků. Na program soubor zařadil významná komorní díla. Zazní slavná ,,Sonáta" pro trio Clauda Debussyho - jedno z posledních opusových skladatelových děl a také málo hraná Elegia romantického skladatele Arnolda Baxe. Soubor představí velmi zdařilou úpravu pro trio slavné ,,Serenády" D dur Op. 25 L. van Beethovena a hravou neoklasicistní Petit suit Andrého Jolivet


                                                                                           Koncert v Tróji

Když se sejdou špičkoví sólisté, výborná dramaturgie a nádherný, akusticky dobrý sál, může z toho být jediné: neobyčejný zážitek. Takový byl zahajovací koncert festivalu Procházky uměním, který se konal v pondělí 6. června ve freskovém sále Trojského zámku. První z uvedených kritérií suverénně splňovali interpreti: violistka Jitka Hosprová, sopranistka Markéta Fassati a Collegium Českých filharmoniků.

Koncert zahájil Telemannův violový koncert bravurně zahraný Jitkou Hosprovou. Při následující Handelově árii Lascia chio pianga prostor sálu naplnil soprán Markéty Fassati. Nádherný, měkce a barevně znějící hlas podložený bezchybnou pěveckou technikou. Výborný kontakt zpěvačky s orchestrem přispěl k vyznění árie - v sále s velkým dozvukem je spolupráce sólisty a orchestru náročná, ale filharmonici reagovali přesně a citlivě.

Pak Collegium zahrálo suitu Staré zpěvy a tance Ottorina Respighiho. Jisté a muzikantsky bohaté vedení hlasů podtrhlo zvukovou barevnost skladby autora Římských fontán.

Následovala Hintemithova Smuteční hudba pro violu a smyčce. Trauermusik patří k nehranějším a nejčastěji nahrávaným Hindemithovým violovým dílům. Interpretace Jitky Hosprové podtrhla, zcela ve shodě s koncepcí skladby, její dramatické a expresívní prvky. K nesporným kvalitám "první dámy české violy" patří schopnost vypointovat detaily, které interpretaci vtiskují její osobitost. Zařazení této skladby bylo uvedeno v kontextu současného dění na Ukrajině a akcentovalo její lidské poselství.

O to silnější bylo také provedení skladby ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova Waltzer des augenblicks v orchestrální úpravě. Collegium tlumočilo tuto skladbu s pochopením a silným emocionálním nábojem, uměřeně bez velkého patosu, ale s nádherným zvukem umocňujícím osobité harmonie díla.

Vrcholem koncertu však byly Čtyři písně na Šalamounovy verše pro soprán, violu, smyčcový orchestr, triangl a bubínek od Zdeňka Lukáše. Lukášova hudba je zpěvná, melodická a zároveň moderní v tom nejlepším smyslu slova. Markéta Fassati, Jitka Hosprová a Collegium Českých filharmoniků byli skvělými interprety této nádherné a technicky i interpretačně náročné skladby. Lze si jen přát, aby se tato skladba i v budoucnu objevovala na koncertních pódiích.

Písně Zdeňka Lukáše byly strhujícím závěrem koncertu a vyvrcholením výborně odstupňované dramaturgie. Kdo koncert neslyšel, o hodně přišel.

Václav HradeckýProcházky uměním z.s. © 2023 Všechna práva vyhrazena.
Procházky uměním z.s. © 2023 Všechna práva vyhrazena.