27. 6. 2024 Dolní Bělá  10:30 a 18:00h
cs

Obchodní podmínky a reklamační řád Procházky Uměním, z. s. ®

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek, rezervací, abonentní karty a klub přátel pro festival Procházky Uměním s první dámou české violy MgA. Jitkou Hosprovou pořádané organizací Procházky uměním, z. s. Dolní Bělá 67, 331 52 IČO: 05564051, (dále jen "Pořadatel") uskutečněné prostřednictvím vlastní prodejní sítě. Nákupem vstupenky, rezervací, abonentní karty či členstvím v přátel klubu  jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen " Obchodní podmínky") a zavazuje se jimi řídit. žádost o registraci členství v Klubu přátel festivalu Procházky Uměním podléhá v samostatném registračním formuláři na web. stránkách  https://www.prochazkyumenim.cz    a e-mail kontaktu: klub@prochazkyumenim.cz

1.2 Společností Procházky uměním, z. s. se rozumí společnost IČO: 05564051, DIČ: CZ05564051 , se sídlem Dolní Bělá 67, 331 52.

                                                                                                                                          ®

®
®

1.3 Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní koncert vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem představení. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání koncertu.

1.4 Pořadateli je vyhrazeno právo na změnu programu. Nákupem vstupenky, rezervace či abonentní katry bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

1.5 Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití Pořadatel nepřijímá zpět ani nevyměňuje.

1.6 Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky ani e-vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a protože plnění, k němuž vstupenka opravňuje, je poskytováno v určeném termínu.

1.7 Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence, abonentní kartě včetně odstranění identifikátoru  činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.

1.8 Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok zákazníkovi dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

1.9 Objednávky vstupenek či předplatného jsou závazné. Po vystavení faktury nelze měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.

1.10 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.

2 ZRUŠENÍ KONCERTU NEBO ZMĚNA TERMÍNU

2.1 Zrušení koncertu - v případě, že dojde ke zrušení koncertu, na kterou si zákazník zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena vstupenky. Vstupenky lze vracet do 30 dnů od data zrušené představení. V případě elektronických vstupenek zakoupených prostřednictvím vystavené faktury budou peníze vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet - po zákazníkovi bude vyžadováno zaslání čísla bankovního účtu, včetně specifikace platby, aby mohla být platba dohledána a vrácena zpět na jeho účet.

2.2 Změna termínu koncertu- v případě změny termínu koncertu zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní termín koncertu . Termín pro vrácení vstupného je stanoven do 30 dnů od oznámení nového termínu představení na našich stránkách www.prochazkyumenim.cz

V případě elektronických vstupenek zakoupených prostřednictvím vystavené faktury budou peníze vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet - po zákazníkovi bude vyžadováno zaslání čísla bankovního účtu, včetně specifikace platby, aby mohla být platba dohledána a vrácena zpět na jeho účet.

2.3 Vrácení vstupenek a následná výplata peněz probíhá vždy dle konkrétních postupů uveřejněných na www.prochazkyumenim.cz

3 ON-LINE NÁKUP VSTUPENEK

Všeobecné obchodní podmínky při on-line nákupu vstupenek na internetových stránkách www.prochazkyumenim.cz  realizované společností Procházky Uměním z. s. je prostřednictvím platební brány bezhotovostně on-line platebního systému Stripe Technology Europe, Limited is an Irish limited company. Registered number: 0599050. Registered office: 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01H104 a společností WEBNODE

3.1 Způsob nákupu vstupenek

 -bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti Fio Banka a.s.

Identifikátory účtu Procházky uměním, z. s.:

Číslo účtu: 2901107285 / 2010

IBAN: CZ56 2010 0000 0029 0110 7285

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

(dále jen "účet prodávajícího");

- bezhotovostně on-line prostřednictvím platebního systému Stripe Technology Europe, Limited is an Irish limited company. Registered number: 0599050. Registered office: 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01H104

Typy rezervací a jejich obvyklé limity:

Platba hotově – osobním zakoupením vstupenek na koncert s úhradou.

Vstupenky je možné rezervovat do 3 kalendářních dnů před termínem akce, platnost rezervace je 1 - 3 dny. Vyzvednutí  a úhrada vstupenek je přímo na koncertu s odkazem na svou rezervaci a předložením vytištěné objednávky - rezervace.( je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ  - při všech metodách bankovních převodů je účtován transakční poplatek banky.

PREFERUJEME

Platba platební kartou online –  v sekci e Vstupenka

Vstupenky je možné zakoupit do 1 kalendářního dne před konáním akce.

K vytištění e Vstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader). Osobní odběr/ Vstupenka bude předána při vstupu na váš vybraný koncert osobně na vaše jméno. 

Platba bankovním převodem v sekci – e Vstupenka

Vstupenky je možné rezervovat do 5 kalendářních dnů před konáním akce, platnost rezervace je 5 dnů.

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním e Vstupenky a abonentní karty. 

3.1.1 Po vybrání a označení vstupenek nebo objednávka abonentní karty/ret/na konkrétní koncert festivalu na stránkách www.prochazkyumenim.cz  je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky platební bránu s výzvou o úhradu své objednávky.

3.1.2 Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek , které je potřeba buď vytisknout ve vysokém rozlišení nebo ukázat ve svém chytrém telefonu při vstupu na představení , nebo  Osobní odběr/ Vstupenka bude předána při vstupu na váš vybraný koncert osobně na vaše jméno. Děkuje

3.1.3 Zákazníkovi je  zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Pořadatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Prosíme vždy o kontrolu nevyžádané pošty (spam). V případě objednávky abonentní karty/ret/ po potvrzení objednávky a přijaté platbě společností, dostává abonent email poštou potvrzení  s přidělením čísla karty / identifikátor karty a jména/  a kartu/rty si přebírá osobně při v stupu jeho první účasti na koncertě návštěvě.

Upozornění:  v případě ztráty či odcizení abonentní karty je držitel karty (abonent) povinen tuto událost  co nejdříve nahlásit společnosti prostřednictvím e-mail pošty reklamace@prochazkyumenim.cz  s uvedením čísla karty a jména.


3.1.4  V případě, že zákazník při vstupu na představení nepředloží vytištěné nebo stažené potvrzení do chytrého telefonu o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně a nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost, nemá nárok na vstup na představení, ani na vrácení peněz. Preferujeme  Osobní odběr/ Vstupenka bude předána při vstupu na váš vybraný koncert osobně na vaše jméno

3.1.5 Možnost předložit vytištěnou vstupenku -K vytištění e Vstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

3.1.6 Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit na některé představení online prodej.

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním e Vstupenky -Abonentní karty - členské karty Klubu přátel 

e Vstupenku, Abonentní kartu, členskou kartu klubu je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té e Vstupenky, která projde kontrolou.

4 REZERVACE VSTUPENEK

4.1 Způsob rezervace vstupenek na koncerty festivalu Procházky Uměním.

4.1.1 Rezervace vstupenek probíhá přes internetové stránky www.prochazkyumenim.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit na některá představení rezervace.

4.1.2 Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k rezervaci vstupenek.

4.1.3 Jakmile je rezervace dokončena, zobrazí se stránka s potvrzením o rezervaci vstupenek, které je mé možnost  vytisknout a předložit při vyzvedávání rezervovaných vstupenek na pokladně konaného koncertu koncertu. Preferujeme -Osobní odběr/ Vstupenka bude předána při vstupu na váš vybraný koncert osobně na vaše jméno. Děkujeme

4.1.4 Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o rezervaci vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Pořadatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. Může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Pozor na nevyžádanou poštu – spam.

4.1.5 Upozornění - pokud není stanoveno jinak, jsou místa k sezení obsazována volně dle příchodu na koncert dle označených zón. Abonentní kartu při prvním osobním přebírání při vstupu na koncert je abonent potřeba vyzvednout nejpozději 30. minut před zahájení koncertu, pokud nebyla předána dříve jinak.

4.1.6 Upozornění - Rezervaci je třeba vyzvednout 30. minut před začátkem představení. Po tomto čase se rezervace automaticky zruší.

4.1.7 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Pořadatel může také rezervace upravit tak, aby při prodeji vstupenek minimalizoval finanční ztrátu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1 Reklamaci je potřeba uplatnit neprodleně po zjištění nesrovnalostí. Reklamaci zákazník uplatní telefonicky nebo e-mailem. V případě přímého prodeje vstupenek zákazník uplatní reklamaci v místě nákupu vstupenek. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci uplatní zákazník u Pořadatele. Požadovanou reklamaci vstupenek posoudí pověřený pracovník Pořadatele. E-mailová adresa pro reklamaci vstupenek a abonentních katet:  reklamace@prochazkyumenim.cz

5.2 Pokud je zákazníkovi uznána reklamace vstupenek, je možnost vrácení peněz původní platební metodou. Zákazník, který si koupil vstupenky on-line, musí poslat na e-mail potvrzovací e-mail o platbě a na základě tohoto e-mailu a uznané reklamace mu je na jeho bankovní účet, který uvede do e-mailu společně s potvrzovacím e-mailem o nákupu vstupenek, poslána převodem částka, kterou uhradil za vstupenky. Lhůta pro vrácení peněz za zakoupené vstupenky on-line činní 30 dní.

5.3 V případě, že zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty nebo prostřednictvím jiných platebních systémů na pokladně Pořadatele, odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.

6 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1 V případě sporu mezi společností Kultura Procházky Uměním z.s. a zákazníkem, spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, se může Zákazník obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

6.2 Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Procházky Uměním z. s. provádí zpracování osobních údajů zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, a za účelem jejich ochrany přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

2) ) Procházky Uměním z. s. zpracovává osobní údaje zákazníka, které jsou nezbytné pro plnění ze smlouvy, kterou zákazník s ) Procházky Uměním z. s. uzavírá nebo v souvislosti s plněním této smlouvy. Dále ) Procházky Uměním z. s. prování zpracování osobních údajů zákazníka pro plnění zákonných povinností) Procházky Uměním z. s. , zejména povinností daňových. Zákazník má právo odmítnout poskytnutí svých osobních údajů, avšak bez jejich poskytnutí a zpracování není možné smlouvu se zákazníkem uzavřít či ji ze strany ) Procházky Uměním z. s. splnit.

3) Rozsah a způsob zpracování osobních údajů ze strany ) Procházky Uměním z. s. , jakož i rozsah práv zákazníků souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů) Procházky Uměním z. s. , se kterými je zákazník povinen seznámit se před uzavřením smlouvy. Zákazník objednáním služeb u) Procházky Uměním z. s. stvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů) Procházky Uměním z. s. a že bere výslovně na vědomí, že tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a) Procházky Uměním z. s. . Zásady ochrany osobních údajů ) Procházky Uměním z. s. jsou k dispozici na internetových stránkách ) Procházky Uměním z. s. www.prochazkyumenim.cz v sekci KONTAKTY - https://www.prochazkyumenim.cz/gdpr/

Rezervací vstupenek přes internet, nákupem elektronické vstupenky nebo pořízením zákaznických karet Kina a Dárkových poukazů dává zákazník Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Pořadatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

4) Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Procházky Uměním z. s. o změně ve svých osobních údajích.

SOUBORY COOKIE A GOOGLE ANALYTICS

1) Procházky Uměním z. s. v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek Procházky Uměním z. s. .

2) Zákazník souhlasí s ukládáním souborů cookie na jeho počítač s tím, že Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.

3) Zákazník bere na vědomí, že Procházky Uměním z. s. v rámci své činnosti využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.

4) Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.

8 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Pořadatele, v den realizace nákupu vstupenek zákazníkem. Zakoupením vstupenek zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný. Zákazník též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem Pořadatele a je povinen se jím řídit. Rezervací vstupenek přes internet, nákupem elektronické vstupenky nebo pořízením Abonentních karet či Dárkových poukazů, dává zákazník Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky, abonentní karty prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.prosince 2023