27. 6. 2024 Dolní Bělá  10:30 a 18:00h
cs

KONCERTY PRO DĚTI

KONCERTY 2024

2. 6. 2024 10:30 Plzeň /Stará synagoga / Smetana 200 

Koncert pro školy


"České komorní matiné"

Veronika Bóhmová – klavír

Miroslav Matějka - flétna

Bledar Zajmi - violoncello


Dopolední koncert ,,České komorní matiné" je věnován oslavám Roku České Hudby/ Smetana 200.V podání členů souboru Martinů Ensemble zazní hudba nejvýznamnějších českých skladatelů, kteří patří mezi vybrané osobnosti roku České hudby. Budeme tak moci vyslechnout zajímavá díla v podání skvělých interpretů v novém festivalovém formátu - v dopoledním matiné.

Program:

Jan Václav Tomášek: Tre ditirambi č. 2 E dur op. 65 pro klavír

Antonín Dvořák: Sonatina G dur op 100, B.120 (napsáno 1893 v Americe) (úprava pro flétnu a klavír)

Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně pro klavír (premiéra 6.7.1862 v Mladé Boleslavi

Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír

Bohuslav Martinů: Scherzo (Divertimento) pro flétnu a klavír (část ze Sextetu pro dechy a klavír) H.174


27. 6. 2024 10:30 Dolní Bělá Kostel - Povýšení sv. Kříže

 / Koncert pro školy /

James Strauss - flétna

 Bronislava Klablenová - harfa

 Jitka Hosprová - viola

Pod panství kancléře Metternicha spadá také malebná obec Dolní Bělá. V místním kostele s mimořádně vhodnou akustikou pro komorní hudbu pravidelně vystupují špičkoví čeští umělci. Tento rok se představí spolu s českou harfistkou Bronislavou Klablenovou flétnista James Strauss z Vídně. Pochází však z Brazílie a tak zazní v rámci programu hudba z Vídně a také originální brazilská. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha".

Program:

Joseph Martin Kraus: Sonáta pro flétnu a violu

Jan Křtitel Vaňhal: Sonatina C dur pro harfu solo

Francois Devienne: Duo Concertant pro flétnu a violu, Op. 5 No. 6

Reynaldo Hahn: Romanesque

Heitor Villa Lobo: O Canto do Cisne Negro

Edoardo Krieger: Brasiliana pro violu a harfu

Jack Ibert: Deux Interludes


29. 6. 2024 10:30Kralovice - Kostel sv. Petra a Pavla 

 Smetana 200 ,, Z mého života " 

Jitka Hosprová - viola a Zemlínský kvartet

Koncert pro školy

Program:

Bedřich Smetana:

Kvartet č. 1. ,, Z mého života "

Jaroslav Smolka: ,, Mlha sklíčenosti" fantazie na téma B. Smetany pro violu sólo

Luboš Fišer: ,, Sonáta pro violu a smyčcové kvarteto"

Antonín Dvořák: ,, Smyčcový kvintet " Es dur Op 97

V Kralovickém kostele sv. Petra a Pavla - jednom z nejstarších kostelů regionu na území panství Metternichů - velkých obdivovatelů a podporovatelů Bedřicha Smetany, zazní Smetana v podání českého souboru Kvarteta Martinů. Program pojmenovaný podle slavného Smetanova díla rámují dva čeští hudební velikány. Zazní Smetanův slavný kvartet ,, Z mého života", který autor komponoval již hluchý a ve své předpremiéře interpretoval na violu Antonín Dvořák. Symbolicky o ,,viole" bude celý večer počínaje velkým sólem v kvartetu a dvěma violám je věnován i slavný Dvořákův Kvintet ES dur. Český muzikolog a skladatel Jaroslav Smolka zasvětil svůj badatelský život Bedřichu Smetanovi a vytvořil skladbu pro violu sólo na základě dochovaných fragmentů z nedokončené symfonické básně ,,Viola als Master". Skladatel ji nazval ,,Mlha sklíčenosti " vzhledem ke stavu mysli B. Smetany v poslední fázi života. Čtveřici českých skladatelů doplní Luboš Fišer a jeho originální skladba ,, Sonáta pro violu a smyčcový kvartet". Ta patří do repertoáru Jitky Hosprové a právem zazní ve společném programu věnovanému roku české hudby. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha"


Procházky Uměním, z.s. je ve městě Plzeň, Plzeňský kraj.

 V rámci dopoledního festivalového koncertu pro školy se představili v mezinárodním složení soubor ,, Gran Duo", který tvořil italský houslový virtuos a pedagog Maurizio Sciarretta a česká violová virtuoska Jitka Hosprová. Společně vystoupily na řadě významných evropských podií a tentokrát přiblížili nejmladšímu publiku v Plzni rozdílnost a zároveň zajímavé spojení těchto dvou smyčcových nástrojů. Součástí jejich koncertu bylo zajímavé povídání o slavných houslových osobnostech, houslařství a zajímavostech ze světa hudby pro housle a violu.

10.10. 2023, Plzeň /Stará synagoga/  10:30 Koncert pro školy ,,Gran Duo"

Jitka Hosprová – viola, Maurizio Sciarretta / ITA - housle

V rámci dopoledního festivalového koncertu pro školy se představí v mezinárodním složení soubor ,, Gran Duo", který tvoří italský houslový virtuos a pedagog Maurizio Sciarretta a česká violová virtuoska Jitka Hosprová. Společně vystoupily na řadě významných evropských podií a tentokráte přiblíží nejmladšímu publiku v Plzni rozdílnost a zároven zajímavé spojení těchto dvou smyčcových nástrojů. Součastí jejich koncertu bude zajímavé povídání o slavných houslových osobnostech, houslařství a zajímavostech ze světa hudby pro housle a violu.  


8.9.2023, 10:30 koncert pro děti Manětín


  • Procházky uměním, z.s.  je ve městě Plasy, Plzeňský kraj.

 Naše dětské publikum 300 dětí ze ZUŠ Plasy vyslechlo krásný koncert s působivým povídáním o viole a harfě!

POZVÁNKU na středu 21. 6. 2023 si připravily harfistka Bronislava Klablenová s Jitka Hosprová koncert pro děti ze základní školy Plasy. Na krásný a speciální program se tak mohou těšit naši nejmenší posluchači.

Přejeme všem krásný zážitek a těšíme se na vás v 10:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích.