26.8.2023, 18.00  Dolní Bělá / Kostel Povýšení svatého Kříže/


VSTUPENKY - REZERVACE

Ing. Alena Výborná

E: alena.vyborna@prochazkyumenim.cz

Interpreti: 

In modo camerale

Jana Brožková - hoboj

Ludmila Peterková - klarinet

Jaroslav Kubita - fagot


Program: 

Paul Peuerl: Tři taneční věty pro hoboj, klarinet a fagot

Joseph Haydn: Trio G dur

L. van Beethoven: Variace na téma "La ci darem"

z Mozartovy opery Don Giovanni pro dechy

W. A. Mozart: Divertimento č. 3 B dur K 439


V akusticky příhodném prostoru pro komorní hudbu – v kostele Povýšení sv. Kříže v Dolní Bělé z roku 1822 - se dalším festivalovým večerem představí originální český soubor In modo camerale. Brilantní interpretky na dechové nástroje první hobojistku České filharmonie Janu Brožkovou a sólo klarinetistku Ludmilu Peterkovou doplňuje vynikající fagotista Jaroslav Kubita. Program opřen o vídeňské klasikyse prolíná z dobou vzniku kostela a zároveň zániku zámku Bělá.