27.7.2024 ŠTĚDRÁ /Kostel Nar. P. Marie 
cs
10.10. 2023, Plzeň /Stará synagoga/

10:30 Koncert pro školy 

,,Gran Duo"

Jitka Hosprová – viola

Maurizio Sciarretta / ITA - housle

16:30 ,, Slavné evropské housle" 

Komentovaná výstava exkluzivní sbírky

slavných evropských nástrojů.

Průvodce: Jaroslav Svěcený

Pro vstupenky VIP welcome drink v 18:30  Koncert 19:00 ,,Pocta Paganinimu" 

Jitka Hosprová - viola

Jaroslav Svěcený - housle

Maurizio Sciarretta / ITA – housle

REZERVACE -VSTUPENKY

Ing. Alena Výborná

10.10. 2023, Plzeň /Stará synagoga/
10:30 Koncert pro školy ,,Gran Duo"
Jitka Hosprová – viola
Maurizio Sciarretta / ITA - housle
Program:

J. M. Leclaire: Allegro pro housle a violu
H. Wieuxtemps: ,,Capriccio" c moll – Pocta Paganinimu pro violu solo
A. Rolla: ,,Grand Duo" pro housle a violu ,,Rondo"
N. Milstein: ,,Paganiniana" pro housle solo
J. Halvorsen: ,,Passacaglia" pro housle a violu
V rámci dopoledního festivalového koncertu pro školy se představí v mezinárodním složení
soubor ,, Gran Duo", který tvoří italský houslový virtuos a pedagog Maurizio Sciarretta a česká
violová virtuoska Jitka Hosprová. Společně vystoupily na řadě významných evropských podií a
tentokráte přiblíží nejmladšímu publiku v Plzni rozdílnost a zároven zajímavé spojení těchto
dvou smyčcových nástrojů. Součastí jejich koncertu bude zajímavé povídání o slavných
houslových osobnostech, houslařství a zajímavostech ze světa hudby pro housle a violu.  


16:30 ,, Slavné evropské housle"
Komentovaná výstava exkluzivní sbírky
slavných evropských nástrojů.
Průvodce: Jaroslav Svěcený.

Dalším programem festivalového dne bude komentovaná výstava slavných evropských houslí.
Kolekci nástrojů nejslavnějších evropských houslařů, kterou má zapůjčenou soudní znalec v
oboru houslařství Jaroslav Svěcený, budeme moci shlédnout a take vyslechnout v prostorách
Staré synagogy. Svým odborným komentářem bude J. Svěcený postupně představovat
celou kolekci nástrojů a také hranými ukázkami demostrovat zvukové odlišnosti různých
evropských houslařských škol. Můžeme se těšit i na české mistry a hlavně na nástroje slavných
italských škol ,,Cremona" a ,, Brescia". Tato unikátní výstava se bude konat pro plzeňskou
veřejnost historicky poprvé. 
 


19:00 ,,Pocta Paganinimu"

Interpreti:

Jitka Hosprová - viola 

Jaroslav Svěcený - housle

Maurizio Sciarretta / ITA – housle

Program:
J. M. Leclaire: ,,Duo e moll" pro dvoje housle
N. Paganini: ,,Capriccio"
A. Rolla: ,,Grand Duo" pro housle a violu
H. Wieuxtemps: ,,Capriccio" c moll – Pocta Paganinimu pro violu solo
N. Milstein: ,,Paganiniana" pro housle solo
J. Halvorsen: ,,Passacaglia" pro housle a violu

B. Martinů: ,,Tercetto" pro dvoje housle a violuFinále festivalového dne zakončí společný koncert všech tří interpetů. 

V originální dramaturgii tak budeme moci vyslechnout hudbu pro dvoje housle, housle a violu, housle i violu solo v podání mistrů svých nástrojů. Skladatelé vybraní pro tento festivalový   večer byli v historických souvislostech spjati s fenoménem ,, Paganini" . Ten jako první světová ,,rockstar" nastolil nový řád v hudbě - fascinace interpretem. Skladatelé jež mu byli inspirací, předcházeli jeho nástup a nebo jen zpětně opěvovali jeho umění, zazní v tomto večeru, který je pojmenován podle díla H. Wieuxtempse ,, Pocta Paganinimu". Itálie jako kolébka houslového i houslařského umění bude reprezentována houslovým virtuosem Mauriziem Sciarrettou, jenž reprezentuje jak italskou houslovou školu – byl žákem Salvatora Accarda, ale i ruského pedagoga jehož je dlouholetým asistentem Zachara Brona. Ne náhodou patří do programu dne výstava houslí a povídání o houslařství. N. Paganini byl znám také jako znalec a obchodník s nástroji a právě on jako jeden z prvních proslavil slavné cremonské mistry.  Jeho nástroj ,,Il Cannone" pocházel z dílny Guarnieri del Gesu. Italský interpret Maurizio Sciarretta hraje na vzácný nástroj z dílny Jean Baptiste Villaume.