27. 6. 2024 Dolní Bělá  10:30 a 18:00h
cs

7. 5.2024. Praha 19:00 /Trojský zámek/ ,,La Follia"


,, Jitka Hosprová – viola a Wranitzky Quintet"

Jiří Sycha - 1. housle
Kristýna Hodinová - 2. housle
Jana Vavřínková – viola
Dalibor Pimek – violoncello
Filip Dvořák – cembalo

Program:

Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G major
Jan Antonín Benda: Grave
Jiří Sycha: Fantazie o přátelství a naději pro smyčcový kvartet
Original scottish Airs (Anonym)
Turlough O'Carolan: Irish Melodies

Arcangelo Corelli ,, La Follia" pro violu a smyčce ​

Vynikající mladý soubor Wranitzky Quintet je jedním z komorních těles, které se věnují dobové, chceme-li poučené interpretaci barokní hudby. Ten se představí v rámci cyklu poprvé a zahájí společně s Jitkou Hosprovou XII. ročník festivalu v prostorách Trojského zámku - pražského barokního skvostu. Soubor se vedle barokní hudby nevyhýbá ani vlastní tvorbě a hudbě lidové. Veškeré podoby Wranitzky Quintetu v originální dramaturgii s violou Jitky Hosprové přinese večer hudebně zajímavý a také premiérový. Unikátní dramaturgie večera ,,La Follia" – italsky ,,bláznovství" nabídne různé hudební žánry ale do Baroka, ze kterého dramaturgie vzejde se opět vrátí. Ve finále večera vyslechneme v české premiéře slavnou Corelliho La Follia pro violu a orchestr.


31. 5. 2024. 10:30 Plzeň,  Koncert pro školy/ Velká synagoga

 ,, Bayerische Kammerphilharmonie "

Teo Gertler - housle

Jitka Hosprová - viola

Franz Schubert: Sonata a moll Arpeggione pro violu a smyčce

Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro smyčcový orchestr

W. A. Mozart: Violin concerto No 5 KV219

W. A. Mozart: Sinfonie Nr 36. C Dur ,, Linzer Sinfonie KV 425


1. 6. 2024. 18:00 Plasy – Zámecká prelatura / Smetana 200

,,Pauline Metternich, mecenáška Bedřicha Smetany "

Alžběta Polášková - soprán

Kateřina Englichová - harfa

Jitka Hosprová - viola

Program:

Gabriel Fauré - ,, Apres un revé "

- ,,Impromptu" pro harfu solo

Bedřich Smetana: ,, Večerní Písně "

Ernest Chausson: ,, Le temps des lilias"

B. Smetana/V. Trneček: ,,Vltava"

Gilles Massenet: ,, Meditace "

Antonín Dvořák: ,, Cikánské písně "

Bedřich Smetana měl nejen silné vazby v Plzni, ale také v jejím okolí. V Plasích pobývající Pauline Metternichová byla nejen manželkou Richarda Metternicha, syna známého rakouského kancléře, ale především jednou z nejvlivnějších osobností tehdejšího kulturního života v habsburské monarchii. Málo známou skutečností je, že byla Smetanovou velkou příznivkyní a dokonce se pokusila o uvedení jeho opery Prodaná nevěsta v Paříži. V sále zámecké prelatury v Plasích zazní Smetanova hudba – cyklus ,,Večerní písně" v podání sólistky národního divadla, sopranistky Alžběty Poláškové a harfistky Kateřiny Englichové, která také zařadí Trnečkovu Fantazii na Smetanovu Vltavu. Program doplňují francouzští současníci B. Smetany a také písňový cyklus ,,Cikánské písně" A. Dvořáka. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha".


2. 6. 2024.  10:30 Plzeň Západočeské Muzeum / Smetana 200 

"České komorní matiné"

Veronika Bóhmová – klavír

Miroslav Matějka - flétna

Bledar Zajmi - violoncello

Program:

Jan Václav Tomášek: Tre ditirambi č. 2 E dur op. 65 pro klavír

Antonín Dvořák: Sonatina G dur op 100, B.120 (napsáno 1893 v Americe) (úprava pro flétnu a klavír)

Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně pro klavír (premiéra 6.7.1862 v Mladé Boleslavi

Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír

Bohuslav Martinů: Scherzo (Divertimento) pro flétnu a klavír (část ze Sextetu pro dechy a klavír) H.174


4. 6. 2024. Praha 19:00 / Trojský zámek/ ,,Hommáge à Paganini"

Jitka Hosprová - viola

Maurizio Sciarretta ITA- housle

Lubomír Brabec – kytara

Program:

Nicolo Paganini – Sonáta pro housle a kytaru e moll

Alessandro Rolla - Grand Duo pro housle a violu

Nicolo Paganini - Sonáta pro kytaru A dur

Henry Wieuxtemps - ,,Pocta Paganinimu" Capriccio c moll pro violu solo

Nicolo Paganini - La campanella, Cantabile

- Ghiribizzi per chitarra No 1.

- Sonata per La Grand viola Op.35

Pocta Italskému umění v prostorách Trojského zámku bude tématem druhého večera cyklu pražských koncertů v rámci XII. Ročníku Procházek uměním. Tak jako Václav Vojtěch Hrabě ze Šternberka čerpal inspiraci pro stavbu Trojského zámku na Apeninském poloostrově, byl celý hudební svět inspirován osobností první hudební ,,rockstar" Nicolem Paganinim. 242 let od narození tohoto hudebního mága stale obdivujeme hudbu vynikajícího houslisty, violisty, kytaristy a skladatele v jedné osobě. Večer věnovaný jeho hudbě a autorům, kteří byli s jeho životem úzce spjati je po právu nazván ,,Pocta Paganinimu". Přítomnost italského houslového virtuóza  Maurizia Sciarretty ve spojení s českým kytarovým virtuózem Lubomírem Brabcem a samozřejmě violou Jitky Hosprové nabídne originální večer, kde zazní všechny nástroje, které Paganini více než mistrovsky ovládal a miloval.


13. 6. 2024.  Plzeň 19:00 /Korandův sbor/ Smetana 200

Pavel Kohout - varhany

Jitka Hosprová - viola

Program:

Johann Sebastian Bach: Sinfonia "Wir danken Dir, Gott" BWV 29 (varhanní úprava A. Guilmant)

J. S. Bach - Zoltán Kodály: Fantasia Cromatica d moll, BWV 903 pro violu solo

Leoš Janáček: Varyto

Jiří Gemrot: Meditace pro violu a varhany

Sylvie Bodorová: ,,Dža More" /viola sólo/

Bedřich Smetana: Šest preludií pro varhany

Antonín Dvořák : Klid lesa, op. 68/5 (úprava pro violu a varhany Pavel Kohout)

Bedřich Smetana: Vltava ( z cyklu symf. básní Má vlast ) varhanní úprava Barbara Bannasch

Vynikající mezinárodně uznávaný varhaník Pavel Kohout připravil společně s Jitkou Hosprovou program k oslavám roku české hudby. Budeme tak moci v rámci cyklu vyslechnout Smetanovo ,,Šest preludií" a také symf. báseň Vltavu v úpravě Barbary Bannasch pro varhany. V rámci programu budou také uvedené skladby českých soudobých skladatelů a to v nově opraveném koncertním prostoru Korandova sboru. Ten nově nabízí zrekonstruované romantické varhany Karla Urbana z roku 1933a tak bude možné tento koncertní a náročný program v cyklu koncertů uvést.


27. 6. 2024.  Dolní Bělá Kostel - Povýšení sv. Kříže / koncert pro děti

James Strauss/Aus - flétna

Bronislava Klablenová - harfa

Jitka Hosprová - viola

Program:

Joseph Martin Kraus: Sonáta pro flétnu a violu

Jan Křtitel Vaňhal: Sonatina C dur pro harfu solo

Francois Devienne: Duo Concertant pro flétnu a violu, Op. 5 No. 6

Reynaldo Hahn: Romanesque

Heitor Villa Lobo: O Canto do Cisne Negro

Edoardo Krieger: Brasiliana pro violu a harfu

Jack Ibert: Deux Interludes

Pod panství kancléře Metternicha spadá také malebná obec Dolní Bělá. V místním kostele s mimořádně vhodnou akustikou pro komorní hudbu pravidelně vystupují špičkoví čeští umělci. Tento rok se představí spolu s českou harfistkou Bronislavou Klablenovou flétnista James Strauss z Vídně. Pochází však z Brazílie a tak zazní v rámci programu hudba z Vídně a také originální brazilská. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha".


29. 6. 2024.   Kralovice - Kostel sv. Petra a Pavla / Smetana 200

,, Z mého života "

Jitka Hosprová - viola a Kvarteto Martinů

Lubomír Havlák - housle

Adéla Štajnochrová - housle

Martin Stupka - viola

Jitka Vlašánková - violoncello

Program:

Bedřich Smetana: Kvartet č. 1. ,, Z mého života "

Jaroslav Smolka: ,, Mlha sklíčenosti" fantazie na téma B. Smetany pro violu solo

Luboš Fišer: ,, Sonáta pro violu a smyčcové kvarteto"

Antonín Dvořák: ,, Smyčcový kvintet " Es dur Op 97

V Kralovickém kostele sv. Petra a Pavla - jednom z nejstarších kostelů regionu na území panství Metternichů - velkých obdivovatelů a podporovatelů Bedřicha Smetany, zazní Smetana v podání českého souboru Kvarteta Martinů. Program pojmenovaný podle slavného Smetanova díla rámují dva čeští hudební velikány. Zazní Smetanův slavný kvartet ,, Z mého života", který autor komponoval již hluchý a ve své předpremiéře interpretoval na violu Antonín Dvořák. Symbolicky o ,,viole" bude celý večer počínaje velkým solem v kvartetu a dvěma violám je věnován i slavný Dvořákův Kvintet ES dur. Český muzikolog a skladatel Jaroslav Smolka zasvětil svůj badatelský život Bedřichu Smetanovi a vytvořil skladbu pro violu solo na základě dochovaných fragmentů z nedokončené symfonické básně ,,Viola als Master". Skladatel ji nazval ,,Mlha sklíčenosti " vzhledem ke stavu mysli B. Smetany v poslední fázi života. Čtveřici českých skladatelů doplní Luboš Fišer a jeho originální skladba ,, Sonáta pro violu a smyčcový kvartet". Ta patří do společného repertoáru Jitky Hosprové a Kvarteta Martinů a právem zazní ve společném programu věnovanému roku české hudby. Koncert je součástí festivalového cyklu ,,Na panství kancléře Metternicha"


6. 7. 2024.  Březín / Kostel sv. Bartoloměje /

,,Duo Teres"

Lucia Fulka Kopsová - housle

Tomáš Honěk - kytara

Program:

Jan Novák - Sonata Serenata

Antonín Tučapský - Duo Concertante

Lukáš Hurník - Conversations

Ondřej Kukal - Kytaroviolino op. 41

Matej Benko - Strangers


Procházky uměním do svého cyklu zařadili mladý soubor Duo Teres, jež se velmi sympaticky etabluje na hudební scéně originálními skladbami českých skladatelů. Kostel sv. Bartoloměje v Březíně již navštívila celá řada významných hudebních osobností, prostor barokní lodě je velmi oblíbený a ideální pro komorní soubory. Sbírka XI. ročníku festivalu byla věnována na podporu opravy místních varhan, které jsou desítky let mimo provoz. Koncert je v cyklu.,, Ve stopách pánů z Kokořova".


26. 7.2024. Nečtiny kaple sv. Anny

Czech Philharmonic Jazz Band

Tomáš Kopáček - umělecký vedoucí, klarinet, tenor saxofon

Jaroslav Halíř - trubka

Lukáš Moťka - trombon

Michal Kostiuk - baryton saxofon

Jakub Dvořáček - klavír

Petr Ries - kontrabas

Jan Prchal - bicí

Eliška Kopáčková - zpěv

Program:

Antonín Dvořák (1841-1904)

Largo ze Symfonie č. 9 e moll, op. 95/ arr. Tomáš Kopáček

Pastorale z České suity, op. 39/ arr. Tomáš Kopáček

Slovanský tanec č. 4 F dur, op. 46/ arr. Jakub Dvořáček

Slovanský tanec č. 2 e moll, op. 46/ arr. Jakub Dvořáček

Karneval v přírodě op. 91/ arr. Tomáš Kopáček

Humoreska, op. 101/ arr. Tomáš Kopáček

Vodník, symfonická báseň, op. 107/ arr. Tomáš Kopáček

Slovanský tanec č. 8 As dur, op. 72/ arr. Tomáš Kopáček

Adagio ze Symfonie č. 8 G dur, op. 88/ arr. Tomáš Kopáček

V kapli sv Anny v goticko- renesančním stylu vystoupí Czech Philharmonic Jazz Band, který sdružuje sólisty České filharmonie a jazzové hudebníky v unikátním celku. Svou kvalitou se tento soubor zařadil mezi špičková hudební tělesa. Velký ohlas vzbudily jejich jazzové úpravy skladeb Antonína Dvořáka či společné vystoupení s Bobby McFerrinem ve Dvořákově síni Rudolfina. Výběr repertoáru sahá od raných dixielandů přes swingovou éru až po autorské skladby. Velkým vkladem tohoto ansámblu je nástrojová virtuozita, tónová kultura, dynamický rozsah a precizní intonace. ,, Ve stopách pánů z Kokořova".


27. 7.2024. Štědrá/ Kostel Narození Panny Marie/

Jarmila Vlachová - akordeon

Eva Šašínková - kontrabas

Program:

Georg Friedrich Händel:

Antonio Vivaldi: Sonáta Op.14 Br. 3

Giovanni Bottesini: Gran Duo Concertante

Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro kontrabas D dur

Carl Dietters von Dietterdorf: Sinfonia Concertante

Dvě vynikající interpretky kontrabasistka Eva Šašínková a akordeonistka Jarmila Vlachová nabízí ve svém programu nesmírně zajímavé spojení nástrojů. Program vycházející z baroka a ve své druhé části dá prostor skladbám klasicistním pro kontrabas, který byl právě v této době velmi populární a představí se ve skladbách kontrabasistů své doby G. Bottesiniho nebo Dietterse von Dittersdorfa. V nové festivalové destinaci na území pánů z Kokořova vystoupí interpretky v barokním kostele Narození Panny Marie.Koncert je v cyklu ,, Ve stopách pánů z Kokořova".


28. 7.2024. Skoky u Žlutic – Kostel Navštívení P. Marie

Štěpán Rak - kytara

Maurizio Sciarretta/Ita - housle

Jitka Hosprová- viola

Program:

J. S. Bach: ,,Chaconne" Partita No. 2, d moll BWV 1004 pro housle solo

,,Duo" BWV pro housle a violu

Štěpán Rak: ,, Zpěv Slavíka " pro violu a kytaru

,, Zrození " suita pro kytaru solo

,, Romance pro housle, violu a kytaru "

Barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic patří ke skvostům, které si jistě zaslouží pozornost veřejnosti a v dnešní době je atraktivním místem pro milovníky historie. Byl vybudován na základě zjevení Panny Marie a zázraků spojených s touto událostí a po dlouhou dobu byl spjat s dějinami rodu Kokořovců. Program tedy bude sestaven kombinací vrcholných a závažných děl baroka s autorskou tvorbou české kytarové legendy Štěpána Raka. Chaconne z Partity č. 2 J. S. Bacha zahraje italský houslový virtuos Maurizio Sciarretta, který s oběma umělci vystupuje a společně provedou další části programu. Koncert je součástí cyklu ,, Ve stopách pánů z Kokořova".


24. 8. 2024. Rabštejn nad Střelou /Zámecký sál /

Andrea Rysová - flétna

Zdeněk Rys - hoboj

Apollon Quartet

Štěpán Pražák - housle

Radek Křižanovský - housle

Pavel Ciprys - viola

Pavel Verner - violoncello

Program:

Pavel Josef Veselý: Smyčcový kvartet g moll

Luigi Boccherini: Kvintet G dur Op.45 No.1 in G major

Karel Stamitz: Duet pro flétnu a hoboj G Dur

František Xaver Richter: Smyčcový kvartet č. 1. C dur Op 5

Luigi Boccherini: Kvintet Es dur Op.45

Hudba italského skladatele 18. století Luigi Boccherini je pojítkem mezi skvělými interprety - první flétnistkou České filharmonie Andreou Rysovou, Zdenkem Rysem - prvním hobojistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu a kvartetem Apollon. Oba prvotřídní interpreti se představí také v Duetu Karla Stamitze a kvarteto Apollon uvede skladby českých barokních mistrů. Koncert je zasazen do půvabného zámeckého sálu v Rabštejně nad Střelou, bývalém sídle hraběcího rodu Lažanských, a to ve festivalové řadě ,,Za stříbrnou loukotí Lažanských".


31. 8. 2024. Chyše /zámecký sál/ Smetana 200

,,Bagately, Impromty a Dumky"

Jaroslava Vernerová Pěchočová - klavír

Ludmila Peterková - klarinet

Jitka Hosprová - viola

Program:

Bedřich Smetana - Bagately a impromtus pro solo klavír

Luboš Fišer - ,, Impromptu " pro klarinet a klavír

Zdněk Lukáš - ,, Canto Appasionato" pro violu a klavír

Antonín Dvořák/ Kryštof Mařatka - Trio ,,Dumky" pro klarinet, violu a klavír

Dvě významné dámy české hudební scény Ludmila Peterková a klavíristka Jaroslava Pěchočová společně uvedou s Jitkou Hosprovou další ze série programů k oslavám roku české hudby. Vedle klavírního díla B. Smetany zazní slavné klavírní trio Dumky A. Dvořáka v úpravě Kryštofa Mařatky pro violu, klarinet a klavír. České romantiky doplní skladby české skladatelské skupiny Quattro Luboše Fišera a Zdeňka Lukáše. Koncert je ve festivalové řadě ,,Za stříbrnou loukotí Lažanských".


6. 9.2024,  Manětín / Zámecký sál/ Smetana 200

,, Eben Trio "

Roman Patočka - housle

Jiří Bárta - violoncello

Terezie Fialová - klavír

Program:

Bedřich Smetana: ,,Duo Z domoviny" pro housle a klavír

Josef Suk: Elegie Op. 23

Bedřich Smetana: Trio g moll Op. 15

Barokní zámek v Manětíně patřil významnému českému šlechtickému rodu Lažanských. Bedřich Smetana byl velmi podporován českou šlechtou a například jeho první hudební škola byla založena právě v paláci Lažanských. V krásném barokním sále manětínského zámku, jehož majitelka a budovatelka Marie Gabriela Lažanská byla známou milovnicí hudby a mecenáškou umění, vyslechneme v podání elitního českého souboru Eben Trio slavná Smetanova komorní díla, koncert uvede Duo Z domoviny a zazní také slavné Trio g moll. Koncert je součástí řady ,,Za stříbrnou loukotí Lažanských".


12. 9. 2024.  Praha 19:00 / Trojský Zámek/

,, Paganini Ensemble Vienna "

Mario Hossen - housle

Maria Potulska - viola

Liliana Kehayova - violoncello

Alexander Swete - kytara

Program:

Nicollo Paganini: ,,Quartett - a moll" Op. 4/1 pro housle, violu, kytaru a violoncello

,,Tercetto concertante D- dur" MS 114 pro violu, violoncello a kytaru

,,Sonata concertata A dur" Ms 2 pro kytaru a housle

,, Quartett A dur" Ms 41 pro housle, violu, kytaru a violoncello

V dalším z pražských koncertních zastavení se opět setkáme s osobností Nicola Paganiniho. Jeho komorní tvorba není veřejnosti až tak známá, jako ta pro solo housle nebo kytaru. Paganini Ensemble Vienna se dlouhodobě věnuje Paganiniho komorní hudbě a také natočil několik nahrávek pro prestižní vydavatelství Dynamic. V Čechách a v Praze se představí tento soubor elitních hráčů vůbec poprvé.


2. 10. 2024.  Plzeň /Velká synagoga/

Srdjan Vukasinovic a Epoque Quartet

Program:

Jan Kučera: 13. měsíc / Requiem za Bruna Schulze, suita pro smyčcové kvarteto 

Astor Piazzolla: Le Grand Tango pro akordeon a smyčce

Astor Piazzolla: Adios Nonino, Libertango pro smyčcové kvarteto

Srdjan Vukasinovic - Dans for accordion and strings

Srdjan Vukasinovic se řadí mezi přední akordeonisty současnosti. Jeho svěží, inovativní a všestranný přístup k hudbě vedl k pověsti velkého koncertního mistra, který umí vždy uspokojit zvědavost a potřeby všech různých druhů publika.

Jako mladý hudebník získal první cenu na jedné z nejvýznamnějších soutěží pro akordeon – World Trophy ve Španělsku v roce 1999, čímž získal titul nejlepšího akordeonisty na světě. Jako sólista vystupuje s orchestry jako Agrovia Philharmonic, Klassik Nuevo Orchestra, Belgrade Philharmonic Orchestra, Zürcher Kammerorchester, Südwestdeutsche Philharmonie a další. V říjnu 2018 měl koncert s London Royal Philharmonic a stal se prvním hráčem na akordeon, který s tímto orchestrem vystoupil.

Srdjan Vukasinovic vynalezl první čtvrttónový akordeon na světě. S tímto akordeonem je možné zahrát 24 tónů v jedné oktávě. Také umožňuje kombinovat mnoho různých ladění současně (pro barokní, moderní, orientální hudbu atd.). Další Srdjanovou inovací je jeho nová značka akordeonu "Carboneon". Tento inovativní nástroj je prvním vyrobeným akordeonem z uhlíkových vláken, což z Carboneonu činí nejlehčí akordeon na světě.

Multižánrový Epoque Quartet v roce 2024 oslaví 25 let od svého založení. Během této doby si našel pevné místo na české a evropské hudební scéně, výrazně posunul hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špičkový soubor, který je zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků z různých odvětví hudební sféry.


5. 11. 2024.  Plzeň /Dům hudby/ Smetana 200

Fiammetta Tarli - klavír

 Ivo Varbanov- klavír

Program:

Johannes Brahms: Sonata Op. 34 bis, Variations on a Theme by Haydn

Bedřich Smetana: Vltava

Claude Debussy: En blanc et noir

Igor Stravinsky: Sonata

Darius Milhaud: Scaramouche

Vnikající bulharský klavírista Ivo Varbanov a italská pianistka Fiammetta Tarli začali společně koncertovat v roce 2013. Během let spolupráce si vybudovali bohatý repertoár, který z velké části také natočili. Na počest Bedřicha Smetany a jejich koncertu v Plzni přednesou symfonickou báseň Vltava - v rámci cyklu zazní tedy již ve třetí verzi. Program také připomíná blízké působiště Josepha Haydena v Lukavici u Plzně Brahmsovými variacemi na Haydnovo téma. Druhou část již Duo představí svůj vrcholný repertoár.


5. 12. 2024. Praha/ Colloredo - Mansfeldský palác/

,,Slavnost světla s violou"

Gentlemen singers

Jitka Hosprová - viola

Program:

,,O Nata lux"

Svatý Václave – tradiční chorál ze 14. Století

Morten Lauridsen – Ave DulcisimaMaria

Sergej Rachmaninov – BogorodiceDjevo Radujsja

Arvo Pärt – Da Pacem Domine

Eriks Ešenvalds – Psalm 130

Ola Gjeilo – Ubi Caritas

Bohuslav Martinů - Písně

Jan Jirásek – Missa propria, Credo, Agnus Dai,

Antonín Dvořák – Hostina

Jan Vičar – Zrození pro violu a mužský oktet

Závěrečná Procházka uměním představí špičkový osmičlenný mužský vokální soubor - Gentlemen singers. Hluboká tématika programu ,,O Nata lux" připomene publiku duchovní princip adventního období v noblesním prostředí Colloredo - Mansfeldský palác. Viola zde bude partnerem souboru v autorských úpravách skladeb pro mužský oktet a zazní také připravovaná skladba ve světové premiéře Jana Vičara ,,Zrození" pro violu a mužský oktet. Večer bude uzavírat XII. ročník cyklu Procházek uměním.